Please select your page

Grafički prikaz sa naslovne strane publikacijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održao je juče, 21. februara 2024. godine, promociju publikacije „75 GODINA UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LjUDSKIM PRAVIMA“, u Amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Promociju je otvorila i njom moderirala Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić, izrazivši zahvalnost svim prisutnim gostima.

Ukazala je na značaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao osnovnom dokumentu na čijim se principima zasnivaju kasnije doneti međunarodni dokumenti. Ljudska prava postala su „neotuđiva i univerzalna, svako ljudsko biće ima pravo na život, slobodu i bezbednost, rađa se slobodno i jednako u dostojanstvu i pravima koja pripadaju svakome, bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno ili društveno poreklo, imovinu ili bilo koje drugo svojstvo“ .

Sedamdeset pet godina nakon usvajanja Univerzalne deklaracije, i pored značajnog napretka i izgrađenog sistema zaštite ljudskih prava u mnogim zemljama, svedoci smo brojnih primera ugrožavanja ljudskih prava na globalnom nivou, a time i urušavanja već dostignutih tekovina u ovoj oblasti. Upravo kršenja ljudskih prava iznova podsećaju na značaj poštovanja odredaba Deklaracije i potrebu kontinuiranog rada na njihovom unapređenju i podizanju svesti o njihovom značaju.

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka ukazala je na bogatstvo različitosti i zajedničkog života svih zajednica koje žive u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Etničke, jezičke, kulturološke i verske razlike vrednosti su koje je potrebno štititi od bilo kakvog oblika diskriminacije. Istakla je da, u okviru svojih nadležnosti, Ombudsman prati primenu međunarodnih propisa i kontinuirano radi na unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

U cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti ombudsmanka ukazuje na značaj edukacije o ljudskim pravima, te prevodom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima na više jezika želi da doprinese i omogući pripadnicima nacionalnih manjina informisanje o sadržini ovog značajnog međunarodnog dokumenta na njihovom, maternjem jeziku.

Promociji su prisustvovali predstavnici i predstavnice: Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Matice srpske, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Jevrejske opštine Novi Sad, zavoda za kulturu nacionalnih zajednica, fakulteta, lokalnih ombudsmana, advokata, sudova, nevladinih organizacija, studenata i drugih ustanova i organizacija.

Skupu su se obratili predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić, predsednik Jevrejske opštine Novi Sad Mirko Štark i dr Ivana Ivanić, profesorka rumunskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govorili su o značaju izučavanja maternjeg jezika, kulture i poštovanja različitosti u multikulturalnim sredinama.

Upravo je 21. februar – Međunarodni dan maternjeg jezika, dan kada se međunarodna zajednica podseća na značaj zaštite i očuvanja maternjeg jezika, kao najvažnijeg elementa kulturnog i nacionalnog identiteta.

Dragana Ćorić drži uvodni govor u sali Rektorata


Grupna fotografija ombudsmanaPokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka i zamenice Jovana Djurić i Snežana Knežević prisustvovale su juče, 21. februara, vanrednoj sednici Udruženja ombudsmana Srbije (UOS), koja je održana u Beogradu.

Na vanrednoj sednici razmatrani su i usvojeni Finansijski planovi UOS-a za 2022. i 2023. godinu, izmene i dopune Etičkog kodeksa, te izabrani članovi/ce organa i tela UOS-a koji su predloženi od strane predsednika udruženja.

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić će u narednom periodu vršiti funkciju Generalne sekretarke udruženja, dok je zamenica Jovana Djurić izabrana za članicu Upravnog odbora udruženja.

Na vanrednoj sednici razmatrani su i predlozi o unapređenju rada udruženja, te modelima finansiranja istog, saradnja sa udruženjima ombudsmana drugih zemalja i dr.

Ombudsmani u sali na sednici


Pokrajinska ombudsmanka, Dragana Ćorić, u razgovoru sa učenicima.Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je dana 20. februara 2024. godine posetila Ekonomsku srednju školu „Bosa Milićević“ u Subotici. Školu pohađa više od 500 učenika, a nastava se realizuje na srpskom i mađarskom jeziku. Učenicima su dostupni smerovi u četvorogodišnjem (ekonomija, pravo, administracija, trgovinski i kulinarstvo) i trogodišnjem trajanju (kuvar/konobar).

Na sastanku sa Timom za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ombudsmanka je upoznata sa proaktivnim i empatičnim pristupom koji ova škola i njen nastavni kadar neguju prema svojim učenicima, što i same situacije u kojima je uključivanje ovog tima nužno svodi na minimum.

Škola neguje proaktivan pristup i u organizaciji nastave, putem virtualnih preduzeća i virtuelnih banaka u kojima učenici obavljaju celokupnu praktičnu nastavu.

Ombudsmanka je prisustvovala i sastanku Učeničkog parlamenta, gde je upoznata sa impresivnom listom aktivnosti koje je ovaj parlament preduzeo samo u toku prvog polugodišta ove školske godine (čak 35) među kojima su brojne humanitarne, edukativne i druge volonterske aktivnosti.

Takođe, ombudsmanka je upoznala učenike sa radom institucije i načinima na koje ista može biti od pomoći u ostvarivanju njihovih prava.


Povodom Međunarodnog dana dece obolele od raka ombudsmanka donirala krvMeđunarodni dan dece obolele od raka se obeležava svakog 15.februara, od 2002. godine, sa ciljem podizanja svesti o ovoj bolesti i da ona neretko pogađa i najmlađe.

Kao i prethodnih godina, centralnu organizaciju obeležavanja ovog dana sprovodi organizacija NURDOR u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi, u više gradova u Republici istovremeno.

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je prisustvovala obeležavanju ovog značajnog dana i odazvala se pozivu Zavoda za transfuziju krvi, te donirala krv.

Tokom sprovođenja ove akcije u Novom Sadu, više od 60 građana i građanki je doniralo krv u pokretnoj ambulanti Zavoda za transfuziju na Trgu Slobode u Novom Sadu, a više od 30 u samom Zavodu za transfuziju.

Ombudsmanka ovim putem poziva i sve druge građane i građanke , koji su u mogućnosti da se donacijom krvi uključe u stalnu akciju spasavanja života ljudi, budući da su zalihe krvi, neophodne za brojne medicinske intervencije, izuzetno male, i pokrivaju prosečne potrebe do par dana najviše.

Informacije o načinu doniranja krvi se mogu dobiti na sajtu Zavoda: www.transfuzija.rs


Unapređenje prava žena kroz zagovaranjeZamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke za ravnopravnost polova Snežana Knežević prisustvovala je juče u Gradskoj upravi u Zrenjaninu završnoj konferenciji projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće“.

Na ovom događaju predstavljeni su izazovi i postignuti rezultati zagovaračkih aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta kroz obuke,  radionice i sastanke u cilju poboljšanja položaja žena na selu, podsticanjem njihovog umrežavanja, unapređenjem znanja i veština, prepoznavanjem ključnih poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava.

Konferencija je deo projekta koji realizuju FemPlatz i Zrenjaninski edukativni centar uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, koji finansira Evropska unija.