Please select your page

Prava deteta tokom pandemijeDanas, uoči obeležavanja Dana deteta i Međunarodnog dana roditelja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Ambasadom Švedske u Srbiji, organizovao je onlajn skup „Prava deteta tokom pandemije – primeri dobre prakse“. Cilj ovog skupa bio je da se osvrnemo na proteklih godinu dana trajanja pandemije i razgovaramo o tome šta smo tokom ovog perioda uočili i naučili, a posebno da ukažemo na primere i dalje korake ka unapređenju prakse u zaštiti prava deteta.

U uvodnoj reči, učesnicima skupa obratili su se prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i gospodin Juakim Vern, zamenik šefa diplomatske misije Švedske u Srbiji. Velika čast nam je da smo na skupu imali priliku da razmenimo iskustva sa gospođom Elisabet Dalin, ombudsmankom za prava deteta u Švedskoj. Ona je ukazala na to da je Kraljevina Švedska među prvim državama koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta, kao i da je od 2020. godine Konvencija formulisana i kao Zakon o pravima deteta u Švedskoj. Govoreći o pravima deteta tokom pandemije u Švedskoj, ombudsmanka Dalin ukazala je na to da su osnovne i srednje škole nastavile redovan rad u najboljem interesu deteta, ali da je u drugim oblastima zaštite prava deteta uočen prostor i potreba za daljim unapređivanjem prava deteta. Pravo deteta na učešće u svim odlukama i oblastima koje ga se tiču i pravo deteta da bude pitano i da izrazi svoje mišljenje, prepoznato je kao pravo koje je tokom pandemije nedovoljno ispoštovano i na čijem unapređenju je potrebno raditi nadalje.

Profesor dr Zoran Pavlović podsetio je i na to da je na početku proglašenja pandemije Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman izdao saopštenje u kojem je ukazao i na to da je potrebno deci obezbediti prostor, priliku i dozvolu da postavljaju pitanja i razgovaraju o svojim problemima i kojim je apelovao na odrasle (roditelje, staratelje, profesionalce, donosioce odluka) da razgovaraju sa decom, da informacije i razgovor s detetom prilagode njegovom uzrastu, sposobnostima i zrelosti deteta, jer istinite i adekvatne informacije za decu mogu biti izvor sigurnosti i olakšati im snalaženje u izazovnoj situaciji.

Iskustva ostalih izlagača skupa, predstavnica i predstavnika različitih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva u oblasti ostvarivanja prava deteta na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, igru, kulturu u kontekstu pandemije,  potvrdila su da su pravo deteta na participaciju i proaktivan pristup uključivanju dece u proces razmatranja i donošenja odluka na svim nivoima, u redovnim i vanrednim okolnostima, od neprocenjivog značaja za puno ostvarivanje i poštovanje prava deteta.


Studenti na prakticnoj nastavi u ombudsmanuU tri navrata, u toku maja, studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada obavljaće praktičnu nastavu u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Tokom dvodnevne nastave studenti će imati priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem institucije, njenim nadležnostima, organizacijom, saradnjom sa republičkim i lokalnim zaštitnicima građana, kao i sa institucijama i nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

Studente će pozdraviti prof. dr Zoran Pavlovic, dok će zamenica ombudsmana za opšte poslove, Aniko Širkova, u ulozi mentora voditi studente tokom praktične nastave.

Studenti na prakticnoj nastavi u ombudsmanu

Studenti na prakticnoj nastavi

Studenti na prakticnoj nastavi u ombudsmanu

Studenti na praksiStudenti na praksi


Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Maticom srpskomDanas je u Novom Sadu, u prostorijama Matice srpske, potpisan Sporazum o saradnji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Matice srpske.

Sporazum je zaključen u cilju ostvarivanje saradnje dve institucije u oblasti unapređenja ljudskih prava, negovanju duhovnog i kulturnog života srpskog naroda, izgrađivanju naučnoistraživačkog rada i ostvarivanju višedisciplinarnih projekata o pitanjima koji su od značaja za AP Vojvodinu.

Saradnja će se odvijati preko zajedničkih nastupa prilikom realizacija projekata, organizovanja zajedničkih naučno-stručnih konferencija,  seminara, okruglih stolova i drugih oblika skupova, kao i izdavačke delaatnosti.

Sporazum o saradnji su potpisali predsednik Matice srpske, prof. dr Dragan Stanić i prof. dr Zoran Pavlović, u ime Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

U svetlu potpisanog Sporazuma najavljuje se organizovanje naučnog skupa,  koji bi se održao početkom 2022. godine pod nazivom „80 godina od pogroma u Velikoj raciji - korak dalje ka zajedničkoj budućnosti“. U narednom periodu javnost će biti upoznata o planiranom programu, partnerima i učesnicima skupa.


Poseta studenata Pokrajinskom ombudsmanuDruga grupa studenata Filozofskog fakulteta iz Novog Sada – studijska grupa socijalni rad - započela je danas četvorodnevnu praktičnu nastavu u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana. 

Tokom nastave studenti treba da steknu  uvid u funkcionisanje institucije ombudsmana, njene nadležnosti, organizaciju, postupanje po pritužbama i saradnju sa drugim organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima.

Studente je pozdravio prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, a po okončanju nastave svakom studentu će biti poklonjen primerak zbornika o ljudskom dostojanstvu.


Pravo deteta na zdravu životnu sredinuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je dana 22.04.2021. godine uzeo učešće na konferenciji „Pravo deteta na zdravu životnu sredinu“, a koju je na Dan planete Zemlje, organizovao Centar za prava deteta.

Konferencija je organizovana  u cilju predstavljanja mišljenja dece o ostvarivanju njihovog prava na zdravu životnu sredinu, razmene iskustava i doprinosa kreiranju politika koje podržavaju život dece u zdravoj životnoj sredini.

U Konvenciji o pravima deteta nigde se ne pominje pravo deteta na zdravu životnu sredinu, ali se u ovom dokumentu, po rečima Milana Dakića, zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta, ukazuje na važnost obrazovanja, čija se uloga u sticanju znanja o životnoj sredini, načinima njene zaštite i unapređenja ne može potceniti. Tom prilikom je podsetio  da je 2019.  godine pokrajinska skupština usvojila Deklaraciju o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini, u kojoj se ističe da će AP Vojvodina preduzimati mere kako bi mladi u procesu obrazovanja sticali saznanja o zaštiti i  unapređivanju životne sredine, održivom razvoju, ali i o izvorima, uzrocima i posledicama zagađivanja životne sredine.

Govoreći o ulozi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, istaknuto je da ombudsman, kao nezavisan i samostalan organ AP Vojvodine, prati realizaciju prava deteta na zdravu životnu sredinu i daje preporuke kako da se to pravo unapredi.