Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука јединицама локалне самоуправе у вези са вођењем регистра инвеститора.

Преузмите документа:
Download this file (02082011_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана283 kB

Мишљење упућено Одељењу за комуналне послове Општинске управе Општине Ада у вези са вршењем инспекцијског надзора.

Преузмите документа:
Download this file (14042011_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана267 kB

Мишљење упућено Градској пореској управи Града Новог Сада у вези са доношењем решења у законом прописаном року.

Преузмите документа:
Download this file (25032011_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана263 kB

Препорука упућена Електродистрибуцији Зрењанин након утврђене неправилности у раду енергетског субјекта због постављања неправичног услова купцу ради одобрења прикључења објекта на електроенергестку дистрибутивну мрежу.


Мишљење Општини Житиште о обавези обезбеђивања редовног вршења контроле здравствене исправности воде.

Преузмите документа:
Download this file (08022011_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана272 kB

Препорука јединицама локалне самоуправе да организују службе правне помоћи и на тај начин обезбеде грађанима остваривање Уставом зајамченог права на правну помоћ.

Преузмите документа:
Download this file (10022011_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана364 kB

Препорука Покрајинском секретаријату за образовање за ближе уређивање питања полагања испита из језика националне мањине у сврху доказивања његовог знања за рад у образовно-васпитним установама.


Препорука Општинској управи Нови Бечеј у вези са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.


Мишљења и предлози на нацрт Закона о враћају одузете имовине и обештећењу.


Препорука Општинској управи општине Рума у вези са спровођењем административног извршења решења грађевинског инспектора.