Please select your page

27.06.2011.

Препорука Општинској управи Нови Бечеј у вези са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе