Please select your page

Истраживања

Војвођански ученици о дискриминацији

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-804-Војводјански уценици о дискр 2012.pdfИстраживање „Војвођански ученици о дискриминацији“ Покрајински омбудсман спровео је крајем 2011. године са циљем да се прикупе релевантни подаци о томе како средњошколци у Војводини схватају дискриминацију, какви су им ставови у вези садискриминацијом и коначно, да се утврди да ли међу ученицима постоји изражена дискриминација на националној, односноетничкој основи.

Повод за ово истраживање је чињеница да је 2011. година у медијској и политичкој представи представљена као година етничкимотивисане мржње, нетолеранције, дискриминације, угрожавања слободе, поштовања и различитости, односно угрожавања људскихи мањинских права. Овакве констатације заснивале су се на спорадичним инцидентима у којима су углавном учествовалисредњошколци, али (не)посредно и припадници ултрадесничарских организација (медијски аспект етничких/националних инциденатапредстављен је у посебном делу овог извештаја). Како би се испитале овакве представе Покрајински омбудсман је формираоистраживачки тим за спровођење овог истраживања, са циљем да се прикупе подаци са терена и резултати представе јавности.


Последња истраживања