Please select your page

Истраживања

Две године националних света: II део

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-741-Две-године-нац.савета-II-део 2012 .pdf.pdfКонцепт културне аутономије чији су носиоци национални савети националних мањина први пут је уведен у правни поредак РепубликеСрбије Законом о заштити права и слобода националних мањина („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/2002, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл.гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон). Закон је донет крајем фебруара 2002. године. 

Доношењем Устава 2006. године, национални савети националних мањина, као носиоци културне аутономије националних мањина,постали су и уставна категорија. Устав Републике Србије припадницима националних мањина гарантује индивидуална и колективна права, с тимда колективна права подразумевају да „припадници националних мањина, непосредно или преко својих изабраних представника, учествују упроцесу одлучивања или одлучују о појединим питањима везаним за своју културу, образовање, обавештавање и службену употребу језикаи писма, у складу са законом“.

Преузмите документа:
Download this file (Две године нац.савета II део_2012_.pdf.pdf)Две године националних савета: II део3063 kB

Последња истраживања