Please select your page

Истраживања

Насиље над женама у породици (2012)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-701-Насиље-над-зенама-у-породици.pdfПокрајински омбудсман шест година за редом прикупља податке на годишњем нивоу о пракси институција у вези са решавањем проблема насиља у породици. Циљ прикупљања ових података јесте првенствено превазилажење проблема недостатка званичних евиденција о овој појави како би се помогло расветљавању саме појаве и указало на поступање институција и потребе за усвајањем и применом одговарајућих мера. Проблем приликом прикупљања података и тумачења резултата истраживања представља нередовност достављања тражених информација и несистематично вођење података од стране институција због чега је врло тешко, а у неким случајевима немогуће на одговарајући начин пратити ситуацију у вези са породичним насиљем и потпуно разумети све аспекте ове појаве.

Могуће је, међутим, утврдити да се резултати истраживања свих претходних година у великој мери подударају, односно да су присутне неке сталне тенденције ове појаве као што је чињеница да су у 80 до 90 одсто случајева жртве породичног насиља жене у својству супруге или ванбрачне партнерке у односу на починиоце, док су у преко 90 одсто случајева починиоци породичног насиља мушкарци.

Преузмите документа:
Download this file (Насиље над зенама у породици.pdf)Насиље над женама у породици (2012)365 kB
 

Последња истраживања