Please select your page

Истраживања

Примена посебног протокола министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-700-Примн-Псбнг-прткл 2012-конацно.pdfПротокол о поступању здравствених радника у случајевима насиља над женама усвојен је 2009. године. У њему су дефинисане процедуре и прецизиране улоге здравствених радника у вези са насиљем чије су последице вишеструке и угрожавају физичко, ментално и социјално благостање жене и квалитет њеног живота, што се одражава и на децу чије мајке трпе злостављање. Жене које трпе насиље или живе у страху од њега, имају различите здравствене тегобе због којих се чешће обраћају здравственим установама, у којима, нажалост, насиље врло често остаје непрепознато, на њега се не одговара на одговарајући начин, чиме се губи могућност за пружање одговарајуће помоћи тим женама. Посебан протокол треба да помогне здравственим радницима да препознају, реагују и помогну женама да се заштите, а такође да допринесу да се насиље кажњава и да престане.

Представке жена и указивања организација цивилног друштва, па и самих здравствених радника који повремено учествују у активностима за превенцију насиља, указују на то да се овај Протокол не примењује или не уважава у довољној мери у здравственим установама.

 

 

 

Последња истраживања