Please select your page

Истраживања

Примена закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (2011)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-392-Известај-ОСИ-запосљавање мл.pdfНезапосленост је, како се наводи у Извештају о напретку о реализацији Миленијумских циљева развоја у Републици Србији (2009.) 1 највећи економски и социјални проблем са којим се Република Србија суочава. Међутим, поједине групе становништва биле су и још увек јесу у већем ризику од незапослености у односу на већинску популацију, а међу њима и особе са инвалидитетом. Република Србија нема званичне евиденције о броју особа са инвалидитетом, па је тешко утврдити показатеље о стању незапослености и другим чињеницама у вези са радом и запошљавањем особа са инвалидитетом. Процене су да у Републици Србији живи више од пола милиона особа са инвалидитетом, а према подацима Националне службе за запошљавање у 2007. години на њиховој евиденцији било је регистровано само 23 202 особе са инвалидитетом.

Република Србија нема званичне евиденције о броју особа са инвалидитетом, па је тешко утврдити показатеље о стању незапослености и другим чињеницама у вези са радом и запошљавањем особа са инвалидитетом. Процене су да у Републици Србији живи више од пола милиона особа са инвалидитетом, а према подацима Националне службе за запошљавање у 2007. години на њиховој евиденцији било је регистровано само 23 202 особе са инвалидитетом.


Последња истраживања