Please select your page

Истраживања

Две године примене Закона о националним саветима националних мањина (2011)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-244-Известај-две-године-примене-Закона-о-нац.саветима.pdfЗаштита права националних мањина у Републици Србији загарантована је Уставом Републике Србије. На основу члана 14 Устава Републике Србије, ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Република Србија штити права националних мањина те се припадницима националних мањина ради остваривања потпуне равноправности и очувања њиховог идентитета јемчи посебна заштита. Члан 75 Устава уређује да се припадницима националних мањина, поред права која су Уставом зајемчена свим грађанима, јемче и додатна, индивидуална или колективна права.

Индивидуална права остварују се појединачно, а колективна у заједници са другима, у складу са Уставом, законом и међународним уговорима. Путем колективних права припадници националних мањина, непосредно или преко својих представника, учествују у одлучивању или сами одлучују о појединим питањима везаним за своју културу, образовање, обавештавање и службену употребу језика и писма, у складу са законом. Устав даље уређује да ради остварења права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина могу изабрати своје националне савете, у складу са законом.

 

Последња истраживања