Please select your page

Istraživanja

2019: INSTITUCIONALNI OKVIR OSTVARIVANjA PRAVA NACIONALNIH MANjINA

Istrazivanje - zastupljenos jezila nacionalnih manjina na sajtovima u AP VojvodiniRadi utvrđivanja stepena ostvarenosti i konzumiranja prava i sloboda koja su u našem pravnom sistemu garantovana i omogućena pripadnicima nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u drugoj polovini 2019. godine sproveo istraživanje u cilju analiziranja postojećeg institucionalnog okvira i što potpunijeg sagledavanja stanja u ovoj oblasti. Oslanjajući se, pre svega, na podatke legitimnih predstavnika manjinskih zajednica, svim registrovanim nacionalnim savetima nacionalnih manjina (pa i onima čije se sedište ne nalazi na teritoriji APV) upućen je dopis sa pitanjima o ostvarivanju njihovih kulturnih, obrazovnih, medijskih i jezičkih manjinskih prava, pa se rezultati istraživanja koji su ovde prezentovani zasnivaju na podacima pribavljenim na pomenuti način. U odeljcima koji se odnose na one nacionalne manjine čiji nacionalni saveti ni na ponovljeni zahtev Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana nisu dostavili svoje odgovore, odnosno na manjine koje nisu konstituisale nacionalni savet, stanje je prikazano prvenstveno na osnovu podataka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ili iz drugih dostupnih izvora i na osnovu ličnih saznanja.