Please select your page

Istraživanja

2018: Poznavanje jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u ravnopravnoj službenoj upotrebi u organima pokrajinske uprave

Istraživanje: Poznavanje jezika i pisama nacionalnih manjina

Članom 17 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014, 40/2014 - ispr. i 54/2014) propisano je da Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman (u daljem tekstu: Pokrajinski ombudsman) kontinuirano nadgleda i prati primenu međunarodnih ugovora, standarda i propisa iz oblasti ljudskih prava i na osnovu prikupljenih informacija predlaže mere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, a članom 18 iste odluke propisano je da ombudsman sprovodi istraživanja kako bi stekao uvid u stanje ljudskih prava, identifikovao probleme i formulisao preporuke u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Na osnovu ovih ovlašćenja ombudsman je 2015. godine prikupio informacije o upotrebi jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u ravnopravnoj službenoj upotrebi u organima Autonomne pokrajine Vojvodine i sproveo istraživanje o tome u kojoj meri zaposleni u pokrajinskim sekretarijatima, kao delu pokrajinske uprave, vladaju jezicima nacionalnih manjina, da li je poznavanje jezika koji su u službenoj upotrebi u organima APV uslov za zasnivanje radnog odnosa na određenim radnim mestima, kao i na koji način su zaposleni dokazivali da vladaju određenim jezikom.

Pokrajinski ombudsman je smatrao celishodnim da ponovo mapira postojanje i poštovanje kriterijuma poznavanje jezika nacionalnih manjina od strane zaposlenih u pokrajinskim organima uprave i da predloži rešenja koja bi unapredila aktuelno stanje.