Please select your page

Istraživanja

2018: ZASTUPLjENOST JEZIKA NACIONALNIH MANjINA U SLUŽBENOJ UPOTREBI NA ZVANIČNIM INTERNET-PREZENTACIJAMA POKRAJINSKIH ORGANA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Istrazivanje - zastupljenos jezila nacionalnih manjina na sajtovima u AP VojvodiniRadi provere realizacije strateških ciljeva i jednake dostupnosti elektronskih usluga kako pripadnicima većinskog naroda, tako i pripadnicima nacionalnih manjina, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u drugoj polovini 2018. godine sproveo istraživanje, u okviru kojeg je pregledao zvanične internet-prezentacije Skupštine APV, Pokrajinske vlade i pokrajinskih organa uprave, te prezentacije jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju upoznavanja strukture i sadržaja osnovnih informacija koje njihov sajt nudi, te obima i vrste usluga elektronske uprave, sa posebnim naglaskom na zastupljenost sadržaja na jezicima i pismima nacionalnih manjina koji su na teritoriji određene jedinice lokalne samouprave u službenoj upotrebi, u svetlu ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina na obaveštenost na maternjem jeziku i prava na službenu upotrebu njihovog jezika i pisma.