Please select your page

Istraživanja

2018: ISTRAŽIVANjE - „REPRODUKTIVNO ZDRAVLjE ŽENA SA INVALIDITETOM U AP VOJVODINI“

2018: Istraživanje - Reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetomPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u okviru svoga delovanja posebno posvećuje pažnju analizi položaja i ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Prateći sredstva javnog informisanja i u razgovoru sa ženama sa invaliditetom, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman došao je do zaključka da se reproduktivnom zdravlju žena nedovoljno posvećuje pažnja i da ovo pitanje nije dovoljno istraženo.

Kako bi prikupio podatke o nedostacima koji su prisutni u praksi zdravstvenih i drugih relevantnih institucija, kao i da li se i kakve mere i aktivnosti sprovode u cilju unapređenja reproduktivnog zdravlja žena u AP Vojvodini, Pokrajinski ombudsman je, uz podršku i u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, sproveo istraživanje „Reproduktivno zdravlje žena sa invalideitetom u AP Vojvodini“. Cilj istraživanja je sticanje što celovitijeg uvida u stanje reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom, kako bi se na osnovu prikupljenih podataka unapredile javne politike u oblasti zdravstva.

Istraživanjem su obuhvaćeni domovi zdravlja, opšte bolnice, rezidencijalne ustanove, Institut za javno zdravlje Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, a dobijeni rezultati nalažu adekvatno i celovito delovanje nadležnih institucija, jer su problemi sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom brojni.

Na osnovu analize rezultata istraživanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman identifikovao je prepreke u pružanju pristupačnih i prilagođenih usluga za žene sa invaliditetom, i na osnovu njih formulisao preporuke sa ciljem unapređenja istih.