Please select your page

Истраживања

2017: ДЕЧЈИ И ОМЛАДИНСКИ ЛИСТОВИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У АП ВОЈВОДИНИ

Насловна Децји листови wеб

Покрајински заштитник грађана-омбудсман спровео је истраживање у вези са информисањем на језицима националних мањина у делу који се односи на најмлађу популацију. Желели смо да сагледамо како се остварује право на информисање на језицима националних мањина, али из угла деце предшколског и школског узраста. Поред основне улоге преношења информација медији су, између осталог, и средство ширења обичаја, традиције, културе и историје, те су у том контексту веома значајни за очување и унапређење националног, језичког и културног идентитета припадника националних мањина као групе и као појединаца.

Последња истраживања