Please select your page

Истраживања

Инклузија између жеље и могућности (2011)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-121-инклузија измедју зеље и могуцности 2011.pdfОсновна идеја инклузивног система образовања јесте поведање доступности образовања сваком детету и истовремено стварање услова за квалитетно образовање у складу са потребама и способностима детета. Овакво образовање које је засновано на праву детета да има приступ образовању које је усмерено на њега и његове специфичне потребе у стручној литератури се назива инклузивно образовање. У инклузивној настави прихвадена су и оптимално укључена деца са развојим тешкодама, без обзира на њихову психофизичку развијеност (даровити и просечни ученици, деца са сметњама у учењу, деца са инвалидитетом и сл.), расну, етничку, лингвистичку или било коју другу припадност и одређење. У контексту овог истраживања, инклузија се пре свега односи на укључивање деце са сметњама у развоју у редовни систем основног образовања уз подршку стручног лица.

Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације, које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социоекономско порекло, способности, здравствено стање или било које друго лично својство појединца, као и омогудавање друштвене кохезије.

Преузмите документа:
Download this file (инклузија_измедју_зеље_и_могуцности_2011.pdf)Инклузија између жеље и могућности (2011)4405 kB
 

Последња истраживања