Please select your page

Istraživanja

Ljudska prava lica lišenih slobode (2010)

www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-119-ljudska prava lica lisenih slobode.pdfLjudska prava lica lišenih slobode jesu jedna od oblasti koja je u opisu redovnih aktivnosti Pokrajinskog ombudsmana od početka delovanja institucije. Posebna pažanja u ovoj oblasti usmerena je na zaštitu i unapređenje ljudskih prava osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Svake godine broj podnetih predstavki od strane pritvorenih i osuđenih lica Pokrajinskom ombudsmanu je veći i čini u proseku 10% od ukupnog broja predstavki koje se odnose na delokrug opštih poslova institucije.

Osim prijema predstavki (poštom, telefonskim putem ili putem kutija koje se nalaze u zatvorima, a od kojih ključeve ima samo Pokrajinski ombudsman) predstavnici institucije redovno obilaze zatvore na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, razgovaraju sa osuđenim licima, ali i sa osobljem zatvorskih službi, upravom zatvora i sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija.

 

Preuzmite dokumenta:
Download this file (ljudska_prava_lica_lisenih_slobode.pdf)Ljudska prava lica lišenih slobode (2010)475 kB