Please select your page

Истраживања

Положај жена у националним саветима националних мањина у Србији

Истраживање: Положај жена у националним саветима националних мањина у СрбијиРезултати истраживања у овој публикацији треба да помогну у процесу заговарања потребе увођења принципа родне равноправности у област заштите права националних мањина. Покрајински омбудсман је пре неколико година спровео прво истраживање о заступљености жена на местима одлучивања и унапређења положаја жена у националним саветима, уочи припрема за одржавање избора за националне савете националних мањина. Истраживање је показало да је учешће жена на местима одлучивања, али и у чланству националних савета било на нивоу просека учешћа жена у јавном и политичком животу уопште, те да се савети не баве родном равноправношћу и људским правима жена.

Националне савете смо том приликом подсетили на обавезу подстицања жена да се укључују у активности савета, не само ради испуњења законске обавезе, него суштинске потребе за већим ангажовањем жена које ће допринети унапређењу квалитета рада савета.

Иако је након избора за националне савете 2010. године, слика о учешћу жена на местима одлучивања побољшана, јер је примењена тзв. квота за мање заступљени пол, одлучили смо се на ново истраживање, не само да бисмо добили бројчане податке, него дубински сагледали стварни положај и улогу жена у националним саветима националних мањина, као и у целокупном друштву. 

 

Последња истраживања