Please select your page

Истраживања

Комисије за преглед деце са сметњама у развоју (2008)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-114-комисије за категоризацију - известај.pdfКомисије за преглед деце са сметњама у развоју раде са циљем утврђивања здравствене способност детета за стицање основног образовања и васпитања и одређивања врсте школе коју ће дете уписати. Комисија за преглед деце ометене у развоју конституисана је на основу члана 85, став 4 Закона о основној школи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/2002, 62/2003, 101/2005.) и члана 26 став 3 и 4 Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2002, 115/2005).

Остали докуменети који се односе на рад Комисије су Одлука о критеријумима за разврставање деце ометене у развоју и начину рада комисија за преглед деце ометене у развоју ("Службени гласник СРС", број 16/86) и Правилник о начину вођења евиденције деце ометене у развоју ("Службени гласник СРС" број 48/78). Основа је такође и Закон о основама система васпитања и образовања, као и Конвенција о правима детета. Корисни документи који нам могу послужити су Водич кроз права особа са инвалидитетом у Републици Србији, и Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју.

 

Последња истраживања