Please select your page

Истраживања

Насиље над женама у породици

Известај насиља 2012-Финал-1

Покрајински омбудсман већ седму годину у надлежним институцијама прикупља податке на годишњем нивоу, који могу да укажу на поступање институција и помогну да се усвоје и примењују одговарајуће мере у заштити од насиља у породици. Проблем приликом прикупљања података и њиховог тумачења представља то што институције нередовно достављају тражене информације и несистематично воде податке, због чега је тешко, у неким случајевима и немогуће на одговарајући начин пратити ситуацију у вези са породичним насиљем. Нажалост, није довољно учињено у побољшању приступа институција прикупљању, евидентирању и ширењу података што би допринело бољем праћењу и потпуном разумевању ове појаве. Ипак, и непотпуно прикупљени подаци показују да су у огромном проценту жртве породичног насиља жене у својству супруге или ванбрачне партнерке у односу на починиоце, који су у огромном проценту мушкарци. Из године у годину расте број пријављених случајева насиља у породици, али се уочава склоност свих институција да примењују махом блаже мере и казне, док охрабрује то што институције извештавају да је њихова међусобна сарадња из године у годину све боља. Такође, институције су упознате и у великој мери примењују Општи протокол о сарадњи установа, органа и организација у области насиља над женама у породици и партнерским односима што би требало да унапреди њихову сарадњу, заштиту жртава и процесуирањем починилаца насиља у породици.


Последња истраживања