Please select your page

Danas se obeležava međunarodni Dan maternjeg jezika

Dan maternjeg jezikaUpotreba i negovanje maternjeg jezika jedan je od osnovnih elemenata i uslova za očuvanje, negovanje i unapređenje nacionalnog i kulturnog identiteta svake zajednice. Stoga očuvanje i mogućnost javne upotrebe maternjeg jezika od višestrukog je značaja kako na individualnom, tako i na nivou ostvarivanja kolektivnih prava.

Vojvodina, kao tradicionalno multietnička i višejezička sredina u kojoj uprkos sve prisutnijoj globalizaciji opstaje, ali i otima se od zaborava mnoštvo jezika, dijalekata, pisama predstavlja jedan od multilingvalnih dragulja Evrope.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman se u svom radu zalaže za poštovanje ljudskih i manjinskih prava, te protivi svakom obliku diskriminacije pa tako i one zasnovane na jezičkoj pripadnosti. Svojim aktivnostima, poučavanjem građana o njihovim pravima doprinosi širenju svesti o jezičkim pravima, odnosno pravima koja se odnose na službenu upotrebu jezika i pisma.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak