Please select your page

Osuda narušavanja dostojanstva i pijeteta deteta

SaopstenjePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman osuđuje napade kojima se u javnom prostoru odgovornost za ubistvo deteta pripisuje roditeljima i samoj žrtvi, kao oblik najgrublje povrede prava deteta. Sve žrtve, a posebno kada je reč o deci, imaju pravo na poštovanje pijeteta.

Predrasude i stereotipi kojima se odgovornost za nasilje pripisuje žrtvama, počivaju na patrijarhalnim obrascima i stavovima i u velikoj meri se odražavaju na nepoverenje žrtava da nasilje prijave institucijama i na njihov strah od osude javnosti. Kada ovakve izjave dolaze od onih koji bi trebalo da štite građanke i građane i staraju se za njihovu bezbednost, onda je to direktna poruka javnosti da je njihovo nepoverenje u institucije opravdano.

Podsećamo na to da je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, upravo uočivši potrebu ohrabrivanja i osnaživanja žrtava da prijave nasilje i u cilju unapređenja zaštite žrtava od svih oblika nasilja, ove godine organizovao četiri okrugla stola na temu „Poverenje u institucije  - kome prijaviti nasilje“.

Poverenje u institucije je od ključnog značaja za ostvarivanje, unapređenje i zaštitu ljudskih prava i prava deteta i za jačanje društva u celini, zbog toga je nužno, posebno u trenutku kada više hiljada žena i devojčica u javnosti iznose razloge zbog kojih nisu prijavile nasilje, da nadležni organi i institucije adekvatno reaguju povodom ovakvih izjava, kao i u preduzimanju svih potrebnih mera radi zaštite dece, građanki i građana od nasilja.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak