Please select your page

PODRŽIMO DECU U VREME PANDEMIJE - Uključimo ih u aktivnosti porodice i zajednice

Pričajte sa vašom decomPrethodnih mesec dana virus korona uneo je neočekivane i intenzivne promene u živote dece i porodica, a za mnoge i osećaj nesigurnosti i osećanja zabrinutosti, tuge, straha. Osim brige za zdravlje članova porodice, smanjenje fizičkih kontakata, ograničena mogućnost kretanja, promene u radnim u školskim obavezama i aktivnostima, finansijska neizvesnost, a za neke i organizacija posla, donose dodatni stres i zahtevaju velika prilagođavanja.

Opravdani zahtevi medicinske struke za prilagođavanjem  u svim segmentima društvenog i privatnog života posebno mogu opteretiti porodice i decu koja žive u otežanim ekonomskim i materijalnim uslovima, kao i porodice sa hronično i teško bolesnim članovima, osobama sa invaliditetom i mentalnim smetnjama, decu koja žive u kolektivnom smeštaju i hraniteljskim porodicama i kojoj može biti otežano da ostvaruju kontakte sa biološkom porodicom, decu koja trpe nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ili svedoče nasilju u porodici. Zdravstveni radnici, policajci i svi oni koji ovih dana prednjače u zaštiti života i zdravlja stanovništva, ne samo da su u većem zdravstvenom riziku već su suočeni i sa tim da manje vremena provode sa svojom decom i porodicama, što i njihovoj deci i porodicama može pričinjavati više brige i stvoriti potrebu za dodatnom emotivnom, pa i društvenom podrškom.

Nesporno je to da deca budno posmatraju svoje okruženje, osećaju i reaguju na unutrašnja stanja svojih roditelja ili staratelja. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi da podrži roditelje i staratelje u nalaženju načina da očuvaju i osnaže lične kapacitete za brigu o sebi i drugima, da ostanu povezani sa socijalnom podrškom i imaju razumevanja i saosećanje za svoja emocionalna stanja i potrebe. Stoga, koristi ovu priliku da ukaže na značaj participacije dece, jednog od četiri osnovna principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, u suočavanju sa velikim izazovima ovih dana i prevladavanju stresa, zabrinutosti, osećaja nesigurnosti i nemoći kod dece.

Odrasli se ponekad plaše i brinu kako da razgovaraju s decom o nečemu što je važno, ali neprijatno ili zastrašujuće, koliko informacija da podele, kako da ih saopšte. Informacije i razgovor s detetom svakako da treba da budu prilagođeni uzrastu, sposobnostima i zrelosti deteta, a istinite i adekvatne informacije za decu mogu biti izvor sigurnosti i olakšati im snalaženje u izazovnim situacijama. Značajno je da deca imaju obezbeđen prostor, priliku i dozvolu da postavljaju pitanja i razgovaraju o svojim problemima. Blagovremeno  objavljene knjige, prezentacije, video materijali i tekstovi o virusu Korona prilagođeni su različitim uzrastima dece, a Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman uveren je da je većina roditelja i staratelja uputila decu na njih i zajedno s njima ispratila ove sadržaje. Ipak, preterano izlaganje pojedinim medijskim sadržajima, vestima i razgovorima odraslih o pandemiji mogu biti vrlo stresni za decu i ovakve sadržaje treba ograničiti i kontrolisati njihov pristup deci.

Kada su deca uključena u aktivnosti porodice i zajednice i prepoznaju svoju aktivnu ulogu u pomaganju sebi, porodici, zajednici, to doprinosi njihovom osećaju sigurnosti i samoefikasnosti u okolnostima kada su strah i neizvesnost umnogome prisutni. Za mlađu decu sam čin pranja ruku ovih dana može značiti veliki doprinos zaštiti zdravlja drugih ljudi, a ne samo brigu o ličnoj higijeni. Uključivanje dece u svakodnevne rutine u porodici, kao što su pripreme obroka, održavanje higijene prostora, planiranje vremena, izbor načina zajedničkog provođenja vremena, takođe doprinose njihovom osećaju pripadanja, značaja, povezivanja. Starija deca mogu i da volontiraju u zajednici, da pomognu starijima u komšiluku, pa je sad prilika da učimo decu humanosti i solidarnosti i tome kako brigom o sebi štitimo i druge koji su možda i osetljiviji od nas, da činimo dobro jedni za druge. Mladi koji se organizuju na dobrovoljnoj osnovi da pomažu svima onima kojima je podrška neophodna u vreme pandemije sigurno je da su otvorili novu stranicu u volonterskim aktivnostima i pozitivan su primer našoj deci ali i odraslima.

Pozdravljajući inicijativu i aktivnosti javnih ustanova,  organizacija Crvenog krsta i mnogih drugih socijalno odgovornih udruženja i profesionalaca, koji nude psihološku i druge vidove podrške u trenutnoj situaciji deci i odraslima, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman upućuje na njihove resurse koje smatra korisnim i značajnim deci, roditeljima, pružaocima usluga, pomagačima i svima onima koji prepoznaju da im je potrebna podrška za jačanje lične otpornosti, uz puno uvažavanje preporuka stručnjaka.

Deca i pandemija

Foto: Svetska zdravstvena organizacija

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak