Please select your page

Покрајински омбудсман покренуо акцију обиласка организација које се баве питањима особа са инвалидитетом

дефаултПокрајински омбудсман је овог месеца покренуо акцију обиласка организација на територији Аутономне Покрајине Војводине које се баве питањима особа са инвалидитетом.

Посете и непосредни разговори са представницима организација треба да допринесу упознавању рада ових организација и проблема са којима се оне сусреће у остваривању својих циљева и пружању услуга корисницима, те упознавању ових организација са радом Покрајинског омбудсмана и надлежностима институције у заштити права особа са инвалидитетом. Покрајински омбудсман ће на основу прикупљених информација утврдити будуће активности којима би на најбољи и најефикаснији начин могао да допринесе унапређењу поштовања права особа са инвалидитетом, као и бољем и успешнијем раду организација, служби и установа која се баве овом проблематиком.

Први град био је Сомбор, а заменица покрајинског омбудсмана Даница Тодоров и сарадник Ален Шајфар посетили су организацију Центар за самостални живот особа са инвалидитетом и разговарали о положају особа са инвалидитетом, приступачности јавних простора и о могућности сарадње, како у заговарању стварања бољих услова за живот и рад особа са инвалидитетом, тако и у конкретној заштити права појединаца и појединки.

Покрајински омбудсман се залаже за примену Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. примену социјалног приступа инвалидности у свим областима живота, поштовање принципа „Дизајн за све“ и принципа једнаких могућности.