Please select your page

Pokrajinski ombudsman pokrenuo akciju obilaska organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom

defaultPokrajinski ombudsman je ovog meseca pokrenuo akciju obilaska organizacija na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

Posete i neposredni razgovori sa predstavnicima organizacija treba da doprinesu upoznavanju rada ovih organizacija i problema sa kojima se one susreće u ostvarivanju svojih ciljeva i pružanju usluga korisnicima, te upoznavanju ovih organizacija sa radom Pokrajinskog ombudsmana i nadležnostima institucije u zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Pokrajinski ombudsman će na osnovu prikupljenih informacija utvrditi buduće aktivnosti kojima bi na najbolji i najefikasniji način mogao da doprinese unapređenju poštovanja prava osoba sa invaliditetom, kao i boljem i uspešnijem radu organizacija, službi i ustanova koja se bave ovom problematikom.

Prvi grad bio je Sombor, a zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov i saradnik Alen Šajfar posetili su organizaciju Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i razgovarali o položaju osoba sa invaliditetom, pristupačnosti javnih prostora i o mogućnosti saradnje, kako u zagovaranju stvaranja boljih uslova za život i rad osoba sa invaliditetom, tako i u konkretnoj zaštiti prava pojedinaca i pojedinki.

Pokrajinski ombudsman se zalaže za primenu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. primenu socijalnog pristupa invalidnosti u svim oblastima života, poštovanje principa „Dizajn za sve“ i principa jednakih mogućnosti.