Please select your page

Извештај Покрајинског омбудсмана за 2012. размотрен у Скупштини АП Војводине

Излагање покрајинске омбудсманке на седници Скупштине АПВПосланици Скупштине АП Војводине размотрили су данас, у оквиру друге тачке дневног реда, Извештај Покрајинског омбудсмана за 2012. годину. Уводно излагање о Извештају дала је покрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих, која је том приликом подсетила да грађани имају право на управу која је сервис грађана, а не инструмент власти и да органи управе треба да су транспарентни, доступни и ефикасни, уз максимално уважавање достојанства личности.

„С обзиром на надлежности ове институције и карактер већине притужби, као и ранијих година, тако и ове, тешко је дати општу оцену стања лјудских права, посебно стања у областима права националних мањина, равноправности полова и права детета“ напоменула је Мушкиња Хајнрих. Она је навела и да се на основу представки може ценити рад органа управе и оних организација и јавних служби које врше управна и јавна овлашћења у наведеним областима, али да је то само један сегмент у целокупној оцени стања лјудских права у једном друштву те да је свеобухватна оцена стања лјудских права веома сложен задатак који поред анализе рада органа управе, изискује обраду великог броја различитих показателја.

Покрајински омбудсман је током 2012. године формирао укупно 1.248 предмета, што је приближно једнако броју предмета у претходном извештајном периоду. За разлику од 2011. године када се највећи број притужби односио на рад републичких органа, у 2012. години највећи је био број притужби на рад органа управе локалног нивоа. У јединицама локалне самоуправе, као и ранијих година, закон се најчешће кршио у областима урбанизма и градителјства, инспекцијских органа, матичарских служби и општинских/градских пореских органа. Притужбе су се односиле и на рад центара за социјални рад, школа, дечијих вртића, историјских архива, здравствених установа итд. Током 2012. године органима управе упућено је 64 мишлјења и препорука. Када је реч о извршавању препорука и прихватању мишлјења Покрајинског омбудсмана, стање задоволјавајуће, јер је од укупно 64 упућене препоруке као и претходне године, близу 60% извршено, што је у оквирима европског просека.

Покрајински омбудсман је анализом рада органа управе дошао до заклјучка да је добра управа оно што недостаје и у Аутономној Покрајини Војводини. Без обзира на чињеницу да Република Србија још увек није усвојила кодекс добре управе, Закон о општем управном поступку који прописује основна начела управног поступка, био би доволјан гарант добре управе, уколико би у органима управе ова начела била поштована.

Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана у електронског форми доступан је овде.