Please select your page

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2012. razmotren u Skupštini AP Vojvodine

Izlaganje pokrajinske ombudsmanke na sednici Skupštine APVPoslanici Skupštine AP Vojvodine razmotrili su danas, u okviru druge tačke dnevnog reda, Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2012. godinu. Uvodno izlaganje o Izveštaju dala je pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, koja je tom prilikom podsetila da građani imaju pravo na upravu koja je servis građana, a ne instrument vlasti i da organi uprave treba da su transparentni, dostupni i efikasni, uz maksimalno uvažavanje dostojanstva ličnosti.

„S obzirom na nadležnosti ove institucije i karakter većine pritužbi, kao i ranijih godina, tako i ove, teško je dati opštu ocenu stanja ljudskih prava, posebno stanja u oblastima prava nacionalnih manjina, ravnopravnosti polova i prava deteta“ napomenula je Muškinja Hajnrih. Ona je navela i da se na osnovu predstavki može ceniti rad organa uprave i onih organizacija i javnih službi koje vrše upravna i javna ovlašćenja u navedenim oblastima, ali da je to samo jedan segment u celokupnoj oceni stanja ljudskih prava u jednom društvu te da je sveobuhvatna ocena stanja ljudskih prava veoma složen zadatak koji pored analize rada organa uprave, iziskuje obradu velikog broja različitih pokazatelja.

Pokrajinski ombudsman je tokom 2012. godine formirao ukupno 1.248 predmeta, što je približno jednako broju predmeta u prethodnom izveštajnom periodu. Za razliku od 2011. godine kada se najveći broj pritužbi odnosio na rad republičkih organa, u 2012. godini najveći je bio broj pritužbi na rad organa uprave lokalnog nivoa. U jedinicama lokalne samouprave, kao i ranijih godina, zakon se najčešće kršio u oblastima urbanizma i graditeljstva, inspekcijskih organa, matičarskih službi i opštinskih/gradskih poreskih organa. Pritužbe su se odnosile i na rad centara za socijalni rad, škola, dečijih vrtića, istorijskih arhiva, zdravstvenih ustanova itd. Tokom 2012. godine organima uprave upućeno je 64 mišljenja i preporuka. Kada je reč o izvršavanju preporuka i prihvatanju mišljenja Pokrajinskog ombudsmana, stanje zadovoljavajuće, jer je od ukupno 64 upućene preporuke kao i prethodne godine, blizu 60% izvršeno, što je u okvirima evropskog proseka.

Pokrajinski ombudsman je analizom rada organa uprave došao do zaključka da je dobra uprava ono što nedostaje i u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Bez obzira na činjenicu da Republika Srbija još uvek nije usvojila kodeks dobre uprave, Zakon o opštem upravnom postupku koji propisuje osnovna načela upravnog postupka, bio bi dovoljan garant dobre uprave, ukoliko bi u organima uprave ova načela bila poštovana.

Godišnji izveštaj Pokrajinskog ombudsmana u elektronskog formi dostupan je ovde.