Please select your page

Међународни састанак омбудсмана за децу у Новом Саду

Регионална конференција Мреже омбудсмана за децу у Југоисточној Европи (ЦРОНСЕЕ)Јуче је у Новом Саду завршена последња у низу регионалних конференција Мреже омбудсмана за децу у Југоисточној Европи (ЦРОНСЕЕ) које су током протекле три године учествовале у реализацији пројекта међународне организације Саве тхе Цхилдрен „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи”.

Међународној конференцији у организацији Саве тхе Цхилдрен-а присуствовало је преко 20 представника и представница институција омбудсмана специјализованих за заштиту права деце, односно институција заштитника људских права које се у оквиру својих надлежности баве и правима деце. Учесници и учеснице из 11 земаља и региона Југоисточне Европе су током два дана разматрали и сумирали резултате истраживања о експлоатацији деце на интернету спроведеног у Црној Гори, Републици Српској и АП Војводини, као и искуства институција чланица која се односе на добре праксе у комуникацији омбудсмана са децом.

Разматрање искустава и остварених резултата трогодишњег пројекта „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи” показало је да је децу потребно додатно мотивисати, односно на одговарајући начин и чешће подстицати да се обраћају институцијама омбудсмана у настојању да се информишу о својим правима и могућностима њиховог остваривања и заштите. У односу на рад Покрајинског омбудсмана у области права детета истакнуто је спровођење истраживања о дечјем просјачењу у оквиру поменутог пројекта које је несумњиво допринело подизању свести јавности и локалне заједнице о постојању овог проблема у Новом Саду. Ова околност је, уз запажене активности новосадског свратишта за децу улице, индиректно утицала и на то да се у граду створи клима за доношење одлуке градских власти да се у Новом Саду изграде посебне просторије у које ће бити смештено поменуто свратиште које је до сада функционисало као део организације цивилног друштва.

Регионална конференција Мреже омбудсмана за децу у Југоисточној Европи (ЦРОНСЕЕ)Анализирајући досадашњи рад Мреже ЦРОНСЕЕ констатовано је да је мрежа изузетно користан механизам за размену искустава и лакшег решавања конкретних случајева у пракси институција омбудсмана у Југоисточној Европи у вези са заштитом и унапређењем права детета, нарочито када се ради о питањима у вези са миграцијама деце. Са аспекта одрживости Мреже најактуелније питање и даље је начин ефикасног и сврсисходног организовања њеног даљег функционисања, а у складу са потребама и расположивим ресурсима свих институција чланица, те како би ова мрежа и надаље остала једна од најактивнијих регионалних активности у оквиру Европске мреже омбудсмана за децу (ЕНОЦ-а).