Please select your page

Okrugli sto o povećanju efikasnosti za zaštitu ljudskih prava

25.02.13 NM Subotica 002 sajtU organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava 25.02.2012. godine u Subotici je održan Okrugli sto pod nazivom ''Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji''. Osnova za razgovor bile su preporuke i mišljenja koje je Pokrajinski ombudsman uputio pojedinim lokalnim samoupravama u vezi sa prenosom osnivačkih prava i ostvarivanja prava na upravljanje u ustanovama kulture koje su nacionalni saveti nacionalnih manjina proglasili za ustanove od posebnog značaja. 

Sastanku su, pored predstavnika Pokrajinskog ombudsmana i Beogradskog centra za ljudska prava, prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave Grada Subotice, Novog Sada, Zrenjanina i opštine Senta. Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina istakla je da su sistemske preporuke date u cilju otklanjanja problema koji su se javili u primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u vezi sa utvrđivanjem ustanova kulture za ustanove koje su od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, ostvarivanjem upravljačkih prava u tim ustanovama kao i odlučivanjem o inicijativi nacionalnih saveta za prenos osnivačkih prava nad tim ustanovama na nacionalni savet nacionalne manjine. Zamenica pokrajinskog ombudsmana izrazila je zadovoljstvo činjenicom da su, iako postupanje nadležnih organa po sistemskim preporukama ide vrlo sporo, u poslednje vreme primetni pomaci. Grad Pančevo i Opština Senta postupili su po preporukama Pokrajinskog ombudsmana i izmenili osnivačke akte ustanova kulture čiji su osnivači, omogućili su da u istima zainteresovani nacionalni savet nacionalne manjine učestvuje u upravljanju ustanovom i delimično su preneli osnivačka prava na nacionalni savet, dok se u slučaju Novog Sada i Zrenjanina na iznalaženje rešenja još uvek čeka.

Predstavnici lokalnih samouprava su u diskusiji ukazali na probleme sa kojima se susreću u praksi prilikom primene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Prisutni su se saglasili da bi izmene i dopune zakona olakšali rešavanje problema, ali i u tome da se važeći zakoni moraju poštovati.