Please select your page

Округли сто о повећању ефикасности за заштиту лјудских права

25.02.13 НМ Суботица 002 сајтУ организацији Београдског центра за лјудска права 25.02.2012. године у Суботици је одржан Округли сто под називом ''Повећање ефикасности и видлјивости независних институција за заштиту лјудских права у Србији''. Основа за разговор биле су препоруке и мишлјења које је Покрајински омбудсман упутио појединим локалним самоуправама у вези са преносом оснивачких права и остваривања права на управлјање у установама културе које су национални савети националних мањина прогласили за установе од посебног значаја. 

Састанку су, поред представника Покрајинског омбудсмана и Београдског центра за лјудска права, присуствовали и представници локалне самоуправе Града Суботице, Новог Сада, Зрењанина и општине Сента. Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина истакла је да су системске препоруке дате у цилју отклањања проблема који су се јавили у примени Закона о националним саветима националних мањина у вези са утврђивањем установа културе за установе које су од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне посебности и очување националног идентитета националне мањине, остваривањем управлјачких права у тим установама као и одлучивањем о иницијативи националних савета за пренос оснивачких права над тим установама на национални савет националне мањине. Заменица покрајинског омбудсмана изразила је задоволјство чињеницом да су, иако поступање надлежних органа по системским препорукама иде врло споро, у последње време приметни помаци. Град Панчево и Општина Сента поступили су по препорукама Покрајинског омбудсмана и изменили оснивачке акте установа културе чији су оснивачи, омогућили су да у истима заинтересовани национални савет националне мањине учествује у управлјању установом и делимично су пренели оснивачка права на национални савет, док се у случају Новог Сада и Зрењанина на изналажење решења још увек чека.

Представници локалних самоуправа су у дискусији указали на проблеме са којима се сусрећу у пракси приликом примене Закона о националним саветима националних мањина. Присутни су се сагласили да би измене и допуне закона олакшали решавање проблема, али и у томе да се важећи закони морају поштовати.