Please select your page

Завршна конференција пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама”

08.02.13 УН Wомен 001Током реализације пројекта успостављено је својеврсно партнерство институције Покрајинског омбудсмана, локалних органа управе и женских група и организација на селу које гарантује да ће грађани и грађанке лакше остваривати права која произилазе из њихове припадности одређеном полу, или брачног и породичног статуса. Повећана је видљивост Покрајинског омбудсмана у овој области и број жалби, а локални органи управе боље разумеју своје и надлежности Покрајинског омбудсмана, док сеоске женске организације са којима је успостављена сарадња боље разумеју своју улогу у заштити права жена због чега ће моћи да их упућују у могућности заштите, закључено је у петак, 8.02.2012. на завршној конференцији пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама”, на којој су у Скупштини АП Војводине учествовали представници и представнице локалних самоуправа, односно локалних механизама за родну равноправност, општински заштитници грађана, јавних предузећа, као и представнице актива жена и женских организација из двадесетак војвођанских места у којима су током протекле године спроведене активности у овом пројекта.

Заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров је рекла да се захваљујући пројекту радило на оснаживању запослених у институцији, јачању локалних органа управе у области родне равноправности, али најважнији резултат је тај што је успостављена сарадња са женама у малим општинама и на селу што ће омогућити да оне жене којима је потребна помоћ омбудсмана лакше до ње дођу, о чему већ сведочи повећан број представки.

Програмска менаџерка Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена у Србији Асја Варбанова је навела да је сарадња са Покрајинским омбудсманом настављена и ове године јер су две активности препознате као иновативне, а то су рад са женама са села и промовисање принципа родне равноправности и подизање свести запослених у јавним предузећима.

Реализација пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ почела је 2011. године у намери да се повећа видљивост институције Покрајинског омбудсмана и активности у области родне равноправности. Пројекат је део програма „Радна и социјална права жена” који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) уз подршку Краљевине Норвешке. Покрајински омбудсман, односно заменица за равноправност полова настоји да спроводи различите активности којима се органи управе, организације и женске групе у локалним заједницама подстичу да унапређују рад институција у области родне равноправности, а што би довело до већег поштовања женских људских права, посебно права жена из маргинализованих друштвених група. У завршним активностима предвиђених пројектом, у 2013. години ће бити настављена сарадња са локалним органима управе ради унапређења рада на постизању родне равноправности и једнаких могућности, подстицање женских група и актива жена на селу да се повезују међусобно и са механизмима за постизање родне равноправности како на локалном, тако и на покрајинском нивоу, а у јавним предузећима на покрајинском и локалном нивоу на подизању свести о значају равноправности жена и мушкараца у сектору рада и принципа оснаживања жена које су установили Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) и Глобални договор УН.