Please select your page

Radionica o dečjim pravima u Gimnaziji Smart

Radionica o decjim pravima u Gimnaziji Smart - učionica - Jovana StojšićČlanica Dečjeg saveta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i učenica 3. razreda gimnazije Smart u Novom Sadu Jovana Stojšić održala je dana 31. maja 2024. godine dve radionice o pravima deteta za učenike 1. razreda ove škole. Nakon uvoda, Jovana je kroz atraktivnu vežbu mnoge primere iz svakodnevice adekvatno pretočila u pojedinačna konkretna prava deteta koje predstavljaju, te upečatljivo objasnila razliku između potreba i želja kao temelja razumevanja koncepta ljudskih prava. Takođe, kroz praktične primere učesnicima je približila četiri osnovna principa iz Konvencije o pravima deteta (pravo na život, opstanak i razvoj, zabrana diskriminacije, pravo na participaciju i najbolji interes deteta), a posebno i značenje i značaj univerzalnosti, nedeljivosti i međusobne uslovljenosti ljudskih i dečjih prava. U završnom delu o participaciji, upravo omogućivši neposredno uključivanje prisutnih u rad na ovu temu, Jovana je omogućila deci da učestvuju u prepoznavanju stepena ostvarivanja i zaštite njihovih prava u različitim životnim situacijama.

Iako se najčešće poistovećuje sa pravom deteta na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja pojam participacije se vremenom razvijao kako bi pokazao ukupnost svih prava dece da smisleno i učinkovito učestvuju u društveno-političkom životu a posebno u stvarima koja se njih, kao pojedinaca ili grupe, neposredno tiču. U ovom cilju od naročitog značaja je i da škole ohrabruju svoje učenike i kreiraju okruženje koje će delovati podsticajno da stvore i izraze svoje mišljenje kao i da se osnaže da ostvare druga prava iz ovog korpusa, kao što su pravo na slobodu izražavanja koja obuhvata i slobodu da traži, prima i daje informacije i ideje svih vrsta, pravo na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti, te prava deteta na slobodu udruživanja i slobodu mirnog okupljanja.

U tom smislu, kada je u pitanju obrazovni sistem, Ombudsman naročiti značaj i potencijal za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava na participaciju i uopšte prava deteta prepoznaje u formi rada učeničkih parlamenata te modelu vršnjačke edukacije koju je danas sjajno prikazala članica Dečjeg saveta.

Radionica o decjim pravima u Gimnaziji Smart - učionica - Jovana Stojšić i Milan Dakić

Radionica o decjim pravima u Gimnaziji Smart - učionica - Jovana Stojšić