Please select your page

Радионица о дечјим правима у Гимназији Смарт

Радионица о децјим правима у Гимназији Смарт - учионица - Јована СтојшићЧланица Дечјег савета Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и ученица 3. разреда гимназије Смарт у Новом Саду Јована Стојшић одржала је дана 31. маја 2024. године две радионице о правима детета за ученике 1. разреда ове школе. Након увода, Јована је кроз атрактивну вежбу многе примере из свакодневице адекватно преточила у појединачна конкретна права детета које представљају, те упечатљиво објаснила разлику између потреба и жеља као темеља разумевања концепта људских права. Такође, кроз практичне примере учесницима је приближила четири основна принципа из Конвенције о правима детета (право на живот, опстанак и развој, забрана дискриминације, право на партиципацију и најбољи интерес детета), а посебно и значење и значај универзалности, недељивости и међусобне условљености људских и дечјих права. У завршном делу о партиципацији, управо омогућивши непосредно укључивање присутних у рад на ову тему, Јована је омогућила деци да учествују у препознавању степена остваривања и заштите њихових права у различитим животним ситуацијама.

Иако се најчешће поистовећује са правом детета на слободно изражавање сопственог мишљења појам партиципације се временом развијао како би показао укупност свих права деце да смислено и учинковито учествују у друштвено-политичком животу а посебно у стварима која се њих, као појединаца или групе, непосредно тичу. У овом циљу од нарочитог значаја је и да школе охрабрују своје ученике и креирају окружење које ће деловати подстицајно да створе и изразе своје мишљење као и да се оснаже да остваре друга права из овог корпуса, као што су право на слободу изражавања која обухвата и слободу да тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, право на слободу мишљења, савести и вероисповести, те права детета на слободу удруживања и слободу мирног окупљања.

У том смислу, када је у питању образовни систем, Омбудсман нарочити значај и потенцијал за остваривање, заштиту и унапређење права на партиципацију и уопште права детета препознаје у форми рада ученичких парламената те моделу вршњачке едукације коју је данас сјајно приказала чланица Дечјег савета.

Радионица о децјим правима у Гимназији Смарт - учионица - Јована Стојшић и Милан Дакић

Радионица о децјим правима у Гимназији Смарт - учионица - Јована Стојшић