Please select your page

Posete u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture

Rešetke u zatvoruPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana su kao članovi tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) obavili nekoliko nenajavljenih poseta ustanovama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

16. i 17. maja 2024. godine tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u čijem sastavu je bio i predstavnik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, posetio je Policijsku upravu Novi Sad, te policijske stanice Stari grad, Temerin, Bečej i Bačku Palanku. Sve posete su bile kontrolnog karaktera, gde je kontrolisano postupanje po ranije upućenim preporukama.

Pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić bila je deo tima NPM-a u nenajavljenoj poseti SBPB „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu 24. maja 2024. godine. Poseta je bila kontrolna u kojoj je fokus bio praćenje postupanja ustanove po preporukama iz Izveštaja o poseti Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja iz 2021. godine.

Istog dana, drugi deo tima NPM-a posetio je KPZ Pančevo, sedište PU Pančevo kao i policijske stanice Kovin i Vršac. Posete sedištu PU Pančevo i PS Kovin su bile kontrolne i njihov cilj je bio praćenje postupanja po ranije upućenim preporukama NPM-a. U PS Vršac NPM je obavio tematsku posetu, tokom koje je kontrolisao postupanje policijskih službenika u vezi sa ostvarivanjem osnovnih prava zadržanih lica, koja su ujedno i zaštitne mere od zlostavljanja: pravo na pristup lekaru i advokatu, pravo da o lišenju slobode obaveste blisku osobu i načinu na koji se dovedena i zadržana lica informišu o svojim pravima. Takođe, tim je obišao prostorije za zadržavanje radi provere da li su u skladu sa propisanim uslovima, odnosno važećim standardima.

NPM je prethodno u KPZ Pančevo razgovarao sa svim pritvorenicima koji su se nalazili u zavodu i prema kojima su postupali policijski službenici PS Vršac, na okolnosti postupanja policije prema njima prilikom lišenja slobode, zadržavanja i primene policijskih ovlašćenja. Posebna pažnja je posvećena načinu obavljanja prvog lekarskog pregleda po prijemu u zavod i evidentiranju eventualnih povreda.

Profesionalno postupanje rukovodstva i zaposlenih tokom posete predstavlja primer dobre prakse u postupanju, u skladu sa zakonom predviđenom obavezom saradnje organa sa NPM-om.