Please select your page

Посете у оквиру Националног механизма за превенцију тортуре

Решетке у затворуПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана су као чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавили неколико ненајављених посета установама на територији Аутономне покрајине Војводине.

16. и 17. маја 2024. године тим Националног механизма за превенцију тортуре у чијем саставу је био и представник Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, посетио је Полицијску управу Нови Сад, те полицијске станице Стари град, Темерин, Бечеј и Бачку Паланку. Све посете су биле контролног карактера, где је контролисано поступање по раније упућеним препорукама.

Покрајинска заштитница грађана – омбудсманка доц. др Драгана Ћорић била је део тима НПМ-а у ненајављеној посети СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу 24. маја 2024. године. Посета је била контролна у којој је фокус био праћење поступања установе по препорукама из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења из 2021. године.

Истог дана, други део тима НПМ-а посетио је КПЗ Панчево, седиште ПУ Панчево као и полицијске станице Ковин и Вршац. Посете седишту ПУ Панчево и ПС Ковин су биле контролне и њихов циљ је био праћење поступања по раније упућеним препорукама НПМ-а. У ПС Вршац НПМ је обавио тематску посету, током које је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, која су уједно и заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Такође, тим је обишао просторије за задржавање ради провере да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

НПМ је претходно у КПЗ Панчево разговарао са свим притвореницима који су се налазили у заводу и према којима су поступали полицијски службеници ПС Вршац, на околности поступања полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Посебна пажња је посвећена начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод и евидентирању евентуалних повреда.

Професионално поступање руководства и запослених током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.