Please select your page

Patronažne službe i rodna ravnopravnost

Patronazne sluzbe i rodna ravnopravnost - Učesnici u saliPokrajinski zaštitnik građana organizovao je danas skup „Podrška patronažne službe rodno-ravnopravnim odnosima u porodici“ a povod je bio predstavljanje rezultata istraživanja koje je sprovedeno krajem 2023. godine.

Uvažavajući značaj i ulogu polivalentne patronažne službe u radu sa porodicom i uviđajući mogućnosti u promovisanju rodne ravnopravnosti u porodici od strane patronažnih sestara-tehničara, te prevenciji svakog oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u porodici, Pokrajinski ombudsman je realizovao istraživanje sa ciljem da ispita aktuelne prakse i identifikuje eventualne probleme i poteškoće radu ovih službi. Rezultate istraživanja predstavila je Svetlana Nešić Bajgo, savetnica u Pokrajinskom ombudsmanu, a na skupu su govorile i Jelena Kovačev, master specijalista strukovna medicinska sestra sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine kao i Olivera Vučković Popov, master strukovna – patronažna sestra u Domu zdravlja Kikinda i članica Udruženja patronažnih sestara.

Skupu su prisustvovali predstavnici/ce domova zdravlja i u okviru njih patronažnih službi, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Patronazne sluzbe i rodna ravnopravnost - Učesnici u sali