Please select your page

Pokrajinski ombudsman na međunarodnoj konferenciji „Dani prava deteta 2023“ u Budimpešti

Pokrajinski ombudsman na međunarodnoj konferenciji „Dani prava deteta 2023“ u Budimpešti - Milan DakićNa poziv organizatora – Centralnoevropske akademije, Instituta Ferenc Madl i drugih partnera iz Budimpešte, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Dani prava deteta 2023“ koja je 30. novembra i 1. decembra 2023. godine održana u glavnom gradu Mađarske.

Ovogodišnjom konferencijom obeleženo je 45 godina od inicijative za donošenje Konvencije o pravima deteta, a događaj je tematski bio posvećen pravima dece koja se nalaze na marginama društva, kako poboljšati njihov položaj u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja principa i prava koje im garantuje ovaj najznačajniji međunarodni dokument u ovoj oblasti. Na skupu koji je obuhvatio veliki broj stručnjaka za prava deteta iz različitih oblasti, mahom iz zemalja Srednje Evrope ali i drugih, te uz aktivno učešće dece, održan je niz predavanja, okruglih stolova i drugih aktivnosti na teme participacije dece, zaštite dece pripadnika nacionalnih manjina, dece sa mentalnim i drugim smetnjama u razvoju, alternativnom zbrinjavanju dece, neophodnosti specijalizovanih institucija za zaštitu prava deteta, dece tražioca azila i mnogih drugih.

Savetnik u Ombudsmanu Milan Dakić održao je predavanje na temu prava dece u uličnoj situaciji, te učestvovao u brojnim diskusijama i panelima.