Please select your page

Бити стар, бити поносан, бити свој

Бити стар бити поносан бити својПокрајински заштитник грађана-омбудсман, заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић присуствовала је 16. новембра  VII Регионалној конфернцији институција за равноправност полова југоисточне Европе, у организацији Повереника за заштиту равноправности, која је одржана у Београду поводом Међународног дана толеранције, под називом „Дискриминација старијих особа-ејџизам“

Према подацима УН број старијих особа широм света се петоструко увећао у последљих 65 година, а према прогнозама до 2050.године 1 од 6 особа биће старији од 65 година. Старење срановиштва представља изазов за системе пензионо инвалидског осигурања, социјално-здравствене заштите и њихово прилагођавање нарастајућим потребама старијих. Истовремено присутан је „ејџизам“-негативни ставови према старијима и старењу уопште. Конференција је организована у циљу да се испитају и предложе конкретни начини деловања тела за равноправност и осталих друштвених актера како би се негативни ставови према старијима смањили, како би се умањио генерацијски јаз и кориговали утицаји који воде ка ејџизму односно дискриминацији старијих особа. 

Конференција је окупила поред представника институција за равноправност из региона, представника невладиног сектора, међународних организација и научних институција.