Please select your page

Posete udruženjima raseljenih i izbeglih lica

Grupna fotografija Sa snežanom Knežević i Draganom Ćorić

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević posetile su danas u Sremskoj Mitrovici udruženje izbeglih, interno raseljenih, socijalno ugroženih i nacionalnih manjina „Budućnost“ . Sastanku su prisustvovali i predstavnici/ce udruženja roditelja dece obolele od autizma, udruženja samohranih roditelja „Borba za pravo“ i udruženja hranitelja „Hrabro srce 022“. Ova udruženja sa teritorije Sremske Mitrovice umrežena su i okupljena u krovnu organizaciju koja nosi naziv „Ženski centar“.

Pokrajinska ombudsmanka i zamenica zatim su u Inđiji posetile Zavičajno društvo „Djorđe Vojnović“ koje se u vidu organizovanja različitih manifestacija i štampanja godišnjeg časopisa „Kandelabar“ bavi očuvanjem identiteta i tradicije ljudi sa teritorije Korduna.

U okviru ovih poseta razgovaralo se o radu prisutnih udruženja, odnosno o problemima sa kojima su njihovi članovi/ce suočeni, budući da izbegla i interno raseljena lica spadaju u najranjiviju kategoriju stanovništva Republike Srbije i da se u praksi mnogi i dalje suočavaju s problemima u pristupu osnovnim ljudskim pravima - ostvarivanjem prava na slobodu kretanja, pribavljanju potrebnih dokumenata, slobodi raspolaganja imovinom, pristupu formalnom tržištu rada, adekvatnoj zdravstvenoj usluzi, socijalnoj pomoći i sl. Imajući u vidu činjenicu da se na čelu udruženja nalaze žene, kao i da većinu članova ovih udruženja čine žene,  ovo je ujedno bila prilika da se iz rodne perspektive osvrne na njihov položaj i probleme sa kojima se suočavaju kao žene koje pripadaju vulnerabilnoj grupi stanovništva.

Pokrajinska ombudsmanka upoznala je članice i članove ovih udruženja sa radom i nadležnostima institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i ukazala je na mogućnosti zaštite posredstvom ove institucije.

Zajednička fotografija