Please select your page

Драгана Ћорић - нова покрајинска омбудсманка

Драгана Ћорић нова покрајинска омбудсманкаНа данашњој седници Скупштине АП Војводине Драгана Ћорић је изабрана за новог покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Драгана Ћорић је доценткиња на Правном факултету у Новом Саду на коме држи предавања из предмета Правна етика, Увод у право, Филозофија права и Методологија научно-истраживачког рада.

Објавила је више од 120 научних и стручних радова у земљи и иностранству. Учествовала је на бројним научним и стручним скуповима и конференцијама националног и интернационалног карактера. Самостално или у оквиру радних група, учествовала је у изради више законских пројеката, а део Нацрта Алексиног закона, који је писала са групом студента, имплементиран је у Закон о основама система образовања и васпитања.

Драгана Ћорић је чланица ТАУС-а, националне асоцијације психотерапеута и ЕАТА, европског удружења психотерапеута.

Грађанској јавности Драгана Ћорић је позната као оснивачица новосадског удружења „Родитељ“, али и као оснивачица Мреже удружења „Родитељ“ и Мреже организација за децу Србије. Председница је „Новосадске школе права и вештина“, невладине организације која се бави неформалном едукацијом младих.

За свој рад Драгана Ћорић је добила више награда и признања, између осталих Октобарску награду града Новог Сада за подизање свести о безбедности деце и младих; награду за промоцију безбедних заједница, као и награду за једног од најбољих младих правника у Србији. 

Говори енглески, немачки, италијански и руски језик, а разуме шпански језик.

Покрајинског омбудсмана бира и разрешава Скупштина АП Војводине двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика. Омбудсман се бира на време од шест година и исто лице  може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

За свој рад омбудсман одговара Скупштини АП Војводине.