Please select your page

Dragana Ćorić - nova pokrajinska ombudsmanka

Dragana Ćorić nova pokrajinska ombudsmankaNa današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine Dragana Ćorić je izabrana za novog pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Dragana Ćorić je docentkinja na Pravnom fakultetu u Novom Sadu na kome drži predavanja iz predmeta Pravna etika, Uvod u pravo, Filozofija prava i Metodologija naučno-istraživačkog rada.

Objavila je više od 120 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima i konferencijama nacionalnog i internacionalnog karaktera. Samostalno ili u okviru radnih grupa, učestvovala je u izradi više zakonskih projekata, a deo Nacrta Aleksinog zakona, koji je pisala sa grupom studenta, implementiran je u Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Dragana Ćorić je članica TAUS-a, nacionalne asocijacije psihoterapeuta i EATA, evropskog udruženja psihoterapeuta.

Građanskoj javnosti Dragana Ćorić je poznata kao osnivačica novosadskog udruženja „Roditelj“, ali i kao osnivačica Mreže udruženja „Roditelj“ i Mreže organizacija za decu Srbije. Predsednica je „Novosadske škole prava i veština“, nevladine organizacije koja se bavi neformalnom edukacijom mladih.

Za svoj rad Dragana Ćorić je dobila više nagrada i priznanja, između ostalih Oktobarsku nagradu grada Novog Sada za podizanje svesti o bezbednosti dece i mladih; nagradu za promociju bezbednih zajednica, kao i nagradu za jednog od najboljih mladih pravnika u Srbiji. 

Govori engleski, nemački, italijanski i ruski jezik, a razume španski jezik.

Pokrajinskog ombudsmana bira i razrešava Skupština AP Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Ombudsman se bira na vreme od šest godina i isto lice  može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Za svoj rad ombudsman odgovara Skupštini AP Vojvodine.