Please select your page

Кроз доследну примену прописа до родне равноправности

Секција жена Савеза самосталних синдиката у Сремској МитровициУпркос позитивним помацима на пољу родне равноправности, жене су и даље у неповољнијем положају у односу на мушкарце, а посебно када је реч о професионалном и пословном сектору, у којем су жене у већини земаља мање плаћене од мушкараца.

Пандемија вируса ковид-19 показала је да кризне ситуације различито утичу на жене и мушкарце - мере усмерене на смањење друштвених контаката погоршале су постојеће родне неједнакости у ефективном уживању права на рад, нарушавајући равнотежу између пословног и приватног живота. Посебно су у тешком положају жене које припадају рањивим групама - жене са инвалидитетом, старије жене, Ромкиње и жене на селу, због чега је потребно препознати и уважити разлике у потребама и проблемима са којима се суочавају ове маргинализоване групе жена.

Само доследном применом закона и стратегија, образовањем у циљу искорењивања још увек широко присутних родних стереотипа и предрасуда и родно заснованог насиља, и заједничким напорима свих друштвених актера, по мишљењу покрајинског омбудсмана, биће могуће постизање суштинске равноправности и стварања инклузивног, толерантног и демократског друштва, друштва у коме жене и мушкарци уживају једнаку политичку и привредну моћ и у којем се брига за децу и старе равноправно дели између мушкараца и жена.

У сусрет Међународном дану жена, Покрајински заштитник грађана - омбудсман, проф. др Зоран Павловић и заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић сусрели су се  данас, 7. марта, са чланицама  Секције жена  Савеза самосталних синдиката Војводине у Сремској Митровици.

 У средишту дијалога учесника/ца скупа  била су женска људска права, са посебним освртом на положај жена на тржишту рада.  Чланице Секције жена Савеза самосталних синдиката Војводине упознале су представнике Покрајинског омбудсмана  са  конкретним проблемима жена у области рада, а на састанку су изнети  и предлози за побољшање њиховог положаја. 

Међународни дан жена, 8. март, настао је као дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Уједињене нације су 1975. године почеле да обележавају Међународни дан жена, а две године касније Генерална скупштина Уједињених нација усвојила  је резолуцију којом је тај дан проглашен Даном женских права.