Please select your page

Kroz doslednu primenu propisa do rodne ravnopravnosti

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata u Sremskoj MitroviciUprkos pozitivnim pomacima na polju rodne ravnopravnosti, žene su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, a posebno kada je reč o profesionalnom i poslovnom sektoru, u kojem su žene u većini zemalja manje plaćene od muškaraca.

Pandemija virusa kovid-19 pokazala je da krizne situacije različito utiču na žene i muškarce - mere usmerene na smanjenje društvenih kontakata pogoršale su postojeće rodne nejednakosti u efektivnom uživanju prava na rad, narušavajući ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Posebno su u teškom položaju žene koje pripadaju ranjivim grupama - žene sa invaliditetom, starije žene, Romkinje i žene na selu, zbog čega je potrebno prepoznati i uvažiti razlike u potrebama i problemima sa kojima se suočavaju ove marginalizovane grupe žena.

Samo doslednom primenom zakona i strategija, obrazovanjem u cilju iskorenjivanja još uvek široko prisutnih rodnih stereotipa i predrasuda i rodno zasnovanog nasilja, i zajedničkim naporima svih društvenih aktera, po mišljenju pokrajinskog ombudsmana, biće moguće postizanje suštinske ravnopravnosti i stvaranja inkluzivnog, tolerantnog i demokratskog društva, društva u kome žene i muškarci uživaju jednaku političku i privrednu moć i u kojem se briga za decu i stare ravnopravno deli između muškaraca i žena.

U susret Međunarodnom danu žena, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević susreli su se  danas, 7. marta, sa članicama  Sekcije žena  Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u Sremskoj Mitrovici.

 U središtu dijaloga učesnika/ca skupa  bila su ženska ljudska prava, sa posebnim osvrtom na položaj žena na tržištu rada.  Članice Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine upoznale su predstavnike Pokrajinskog ombudsmana  sa  konkretnim problemima žena u oblasti rada, a na sastanku su izneti  i predlozi za poboljšanje njihovog položaja. 

Međunarodni dan žena, 8. mart, nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ujedinjene nacije su 1975. godine počele da obeležavaju Međunarodni dan žena, a dve godine kasnije Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila  je rezoluciju kojom je taj dan proglašen Danom ženskih prava.