Please select your page

PLENARNI SKUP "POVERENjE U INSTITUCIJE - Celovita podrška žrtvi"

Poverenje u institucije 1Danas je završen Plenarni skup "POVERENjE U INSTITUCIJE - Celovita podrška žrtvi'' u okviru Mreže ''Život bez nasilja" koji je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao od 8. do 10. septembra u Novom Bečeju.

Tokom prethodnih godina u svom postupanju Pokrajinski zaštitnik građana identifikovao je sve veći broj slučajeva nasilja, a s druge strane, nerazvijene procedure, nedovoljna i neadekvatna saradnja između nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) prepoznate su kao značajan problem u obezbeđivanju blagovremene i potpune zaštite od nasilja, a što je bilo povod za organizovanje skupa na ovu temu.

Prilikom svečanog otvaranja skupa, učesnicima se obratio pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović koji je istakao da je poverenje u institucije od ključnog značaja, kako za ostvarivanje, unapređenje i zaštitu ljudskih prava i prava deteta, tako i za zaštitu i jačanje društva u celini. Posebna savetnica ministarke pravde Snežana Radanović obratila se učesnicima skupa i  dala prikaz aktivnosti u kojima je učestvovalo Ministarstvo pravde u koordinaciji sa relevantnim organima u pogledu pruužanja podrške i zaštite žrtvamam nasilja. Prisutne je pozdravila i zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević.

Prvog dana, pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović govorio je na temu ''Demarginalizacija položaja žrtve u međunarodnom, komunitarnom i nacionalnom pravu''. Učesnici skupa imali su priliku da čuju rezultate istraživanja o maloletničkim trudnoćama, koje je, u ime institucije, predstavila savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu Svetlana Nešić Bajgo. Dr Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka sigurne ženske kuće u Novom Sadu i Radoslava Aralica, predsednica Zrenjaninskog edukativnog centra, predstavile su svoja profesionalna iskustva u radu sa ženama i devojčicama žrtvama nasilja.

Tokom narednog dana, rad skupa nastavio se u tematskim grupama. Svoja profesionalna iskustva, izazove, dileme, ideje i uočene probleme u trenutnoj situaciji, predstavili su i razmatrali predstavnici svih relevantnih državnih organa, institucija, ustanova i organizacija, uključujući predstavnike policije, tužilaštava, sudova, ustanova socijalne zaštite, zdravstva, kao i predstavnike medija i organizacija civilnog društva.

Trećeg radnog dana, razmatrani su i sumirani zaključci i predlozi koje je iznela svaka pojedinačna grupa, a u vezi s položajem i obezbeđivanjem podrške i zaštite žrtvi nasilja, pre prijave nasilja, tokom sudskog postupka, kao i nakon donošenja pravnosnažne presude. Nakon celovitog sagledavanja problema i potreba, donete su preporuke i predlozi čija bi realizacija doprinela  jačanju poverenja u institucije, efikasnijoj koordinaciji i saradnji relevantnih aktera, radi zaštite i unapređenja ljudskih prava, a što i jeste cilj ovog skupa. Ombudsman će preporuke sa ovog skupa dostaviti svim nadležnim ministarstvima, te drugim relevantnim organima.

Plenarnom skupu prethodila su tri okrugla stola na istu temu, a koji su tokom prethodnih meseci, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana, održani u Novom Sadu, Subotici i Sremskoj Mitrovici.  Zaključci  i preporuke sa pomenuta tri okrugla stola bili su polazna osnova za razmatranje i donošenje jedinstvenih zaključaka i preporuka na Plenarnom skupu.

Poverenje u institucije 2

Poverenje u institucije 3

Poverenje u institucije 4