Please select your page

ПЛЕНАРНИ СКУП "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ - Целовита подршка жртви"

Поверење у институције 1Данас је завршен Пленарни скуп "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ - Целовита подршка жртви'' у оквиру Мреже ''Живот без насиља" који је Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао од 8. до 10. септембра у Новом Бечеју.

Током претходних година у свом поступању Покрајински заштитник грађана идентификовао је све већи број случајева насиља, а с друге стране, неразвијене процедуре, недовољна и неадекватна сарадња између надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) препознате су као значајан проблем у обезбеђивању благовремене и потпуне заштите од насиља, а што је било повод за организовање скупа на ову тему.

Приликом свечаног отварања скупа, учесницима се обратио покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић који је истакао да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини. Посебна саветница министарке правде Снежана Радановић обратила се учесницима скупа и  дала приказ активности у којима је учествовало Министарство правде у координацији са релевантним органима у погледу пруужања подршке и заштите жртвамам насиља. Присутне је поздравила и заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић.

Првог дана, покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић говорио је на тему ''Демаргинализација положаја жртве у међународном, комунитарном и националном праву''. Учесници скупа имали су прилику да чују резултате истраживања о малолетничким трудноћама, које је, у име институције, представила саветница у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману Светлана Нешић Бајго. Др Нада Падејски Шекеровић, руководитељка сигурне женске куће у Новом Саду и Радослава Аралица, председница Зрењанинског едукативног центра, представиле су своја професионална искуства у раду са женама и девојчицама жртвама насиља.

Током наредног дана, рад скупа наставио се у тематским групама. Своја професионална искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене проблеме у тренутној ситуацији, представили су и разматрали представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Трећег радног дана, разматрани су и сумирани закључци и предлози које је изнела свака појединачна група, а у вези с положајем и обезбеђивањем подршке и заштите жртви насиља, пре пријаве насиља, током судског поступка, као и након доношења правноснажне пресуде. Након целовитог сагледавања проблема и потреба, донете су препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, ради заштите и унапређења људских права, а што и јесте циљ овог скупа. Омбудсман ће препоруке са овог скупа доставити свим надлежним министарствима, те другим релевантним органима.

Пленарном скупу претходила су три округла стола на исту тему, а који су током претходних месеци, у организацији Покрајинског заштитника грађана, одржани у Новом Саду, Суботици и Сремској Митровици.  Закључци  и препоруке са поменута три округла стола били су полазна основа за разматрање и доношење јединствених закључака и препорука на Пленарном скупу.

Поверење у институције 2

Поверење у институције 3

Поверење у институције 4