Please select your page

Seminar o rodnoj ravnopravnosti u JKP „Vodovod i kanalizacija” u Subotici

Seminar o rodnoj ravnopravnosti - fotografija: JKP Vodovod i kanalizacija Subotica (www.vodovodsu.rs)Pokrajinski ombudsman je u petak, 31. maja održao seminar o rodnoj ravnopravnosti i primeni Principa za osnaživanje žena za zaposlene u Javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” u Subotici, jednom od tri preduzeća u javnom sektoru rada u kojima se sprovode aktivnosti u okviru projekta “Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama.

Seminar je organizovan kako bi se zaposleni upoznali sa zakonskim obavezama u oblasti rodne ravnopravnosti, principima osnaživanja žena i dobrim primerima primene principa u poslovnoj sferi, a takođe i razmotrili mogućnosti uvođenja principa u poslovanje svog preduzeća.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov, izjavila je da je potrebno da javna preduzeća rodnu ravnopravnost primenjuju u svakodnevnom radu, jer time ne ispunjavaju samo formalne zahteve, nego suštinski mogu da doprinesu poboljšanju uslova rada za sve zaposlene I povećanju uspeha u poslovanju. Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana među ženama zaposlenima u organima uprave, u javnim preduzećima i ustanovama pokazalo je da žene smatraju da i u javnom sektoru rada ima diskriminacije na osnovu pola i godina života, što je još jedan od razloga zbog kojih smo se opredelili za promovisanje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za žene i muškarce koji su zaposleni u javnim preduzećima.

Saradnica Andrijana Čović i konsultant Dragan Božanić su predstavili ključne pojmove koji se odnose na rodnu ravnopravnost i načela na osnovu kojih se ona sprovodi u poslovnoj sferi, kao i sedam principa osnaživanja žena. Predstavljen je i plan preduzeća „Elektrovojvodina”, prvog javnog preduzeća u Vojvodini koje je potpisalo Principe osnaživanja žena koji su osmislile dve organizacije iz sistema Ujedinjenih nacija - Globalni dogovor i Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Učesnici seminara su na kraju naveli aktivnosti koje bi, prema njihovom mišljenju mogle da budu sprovedene u JKP “Vodovod i kanalizacija” u Subotici. Većina se saglasila sa tim da je klizno radno vreme veoma dobar način uvažavanja porodičnih obaveza zaposlenih. Takođe, smatraju da je potrebno istražiti stavove i nivo znanja zaposlenih o rodnoj ravnopravnosti i više organizovati edukacije, ali ne samo u usko stručne, već i o temama rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Predlagali su da se uvede kontinuirano informisanje zaposlenih, kao i preventivni lekarski pregledi i posebna briga o zaposlenima koji rade na radnim mestima na kojima je izloženost stresu veća. Učesnici i učesnice su prepoznali važnost izrade plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnopravnosti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova, kao i pristupanje Principima osnaživanja žena.

U JKP “Vodovod i kanalizacija” u Subotici zaposleno je 237 radnika, od kojih je 15 odsto više i visokoobrazovani kadar, 20 odsto majstora, a najbrojnija grupacija, 30 odstoje sa srednjom školskom spremom. Žene čine trećinu zaposlenih, a na čelu subotičkog Vodovoda je žena – Valerija Tot Godo koja je na kraju jednodnevnog seminara izrazila spremnost da ovo preduzeće doprinosi unapređenju rodne ravnopravnosti i prihvati principe osnaživanja žena u svakodnevnoj praksi.