Please select your page

Seminar o rodnoj ravnopravnosti za javna preduzeća u lokalnim samoupravama

Rodna ravnopravnost uključuje i žene i muškarcePokrajinski ombudsman juče je u Skupštini APV organizovao seminar o rodnoj ravnopravnosti i primeni Principa UN za osnaživanje žena na kojem su učestvovali predstavnici i predstavnice javnih preduzeća iz desetak vojvođanskih lokalnih samouprava. Cilj seminara bio je promovisanje načela rodne ravnopravnosti u javnom sektoru kako bi se unapredili uslovi i rezultati poslovanja u njima tako što će se poštovati ljudska prava žena i muškaraca u oblasti rada, ali i u svim drugim sferama povezanim sa radom i zapošljavanjem.

„Primena načela rodne ravnopravnosti ne zahteva velika ulaganja, nego samo osmišljavanje novih pristupa ravnopravnosti boljim korišćenjem sposobnosti, talenta, znanja i žena i muškaraca na poslu. Njihov angažman trebalo bi u što većoj meri da bude u skladu sa njihovim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima, ali i ličnim mogućnostima, što dovodi do boljih rezultata u radu,” istakla je u svom uvodnom obraćanju zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov.

Predstavnice javnih preduzeća iz VojvodinePredstavljeni su ključni pojmovi koji se odnose na rodnu ravnopravnost i načela na osnovu kojih se ona sprovodi u poslovnoj sferi, a na seminaru su razmatrana i iskustva firmi i rezultati istraživanja u njima koji ukazuju na to da stvaranje podsticajnog radnog okruženja u kom jednaku mogućnost afirmacije imaju i žene i muškarci ima dugoročni pozitivan uticaj kako na radnu atmosferu, tako i na indivudualni radni učinak zaposlenih, te naposletku i na dobit celog preduzeća. Svoja iskustva u vezi sa rodno osetljivim pristupom organizaciji poslovanja na seminaru su iznele i predstavnice „Elektrovojvodine”, prvog javnog preduzeća u Vojvodini koje je potpisalo Principe osnaživanja žena i opredelilo se za njihovu doslednu primenu.

Ovaj seminar za predstavnike i predstavnice javnih preduzeća u vojvođanskim lokalnim samoupravama jedna je od završnih aktivnosti u okviru projekta Pokrajinskog ombudsmana „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama” koji podržava Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena(UN Women). Osnovni cilj ovog projekta je podizanje svesti javnosti o kršenju ljudskih prava žena i diskriminaciji na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa, a posebnu aktivnost činile su edukativne i aktivnosti javnog zagovaranja poštovanja principa ljudskih prava koji se odnose na prava žena i muškaraca u oblasti rodne ravnopravnosti.