Please select your page

Okrugli sto u Zrenjaninu „Koordinacija i saradnja – ključ u borbi protiv nasilja“Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Srednjobanatski upravni okrug organizovali su danas u Zrenjaninu okrugli sto pod nazivom „Koordinacija i saradnja – ključ u borbi protiv nasilja“.

Okruglom stolu su, pored zamenice pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Snežane Knežević, načelnice Srednjobanatskog okruga Snežane Vučurović i pomoćnice pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Svetlane Selaković, prisustvovali predstavnici/ce svih relevantnih ustanova/organa/organizacija koje se bave nasiljom u porodici u Srednjobanatskom okrugu: centara za socijalni rad, policijske uprave, zaštitnika građana Žitišta i Zrenjanina, osnovnog javnog tužilaštva, lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, opštinske uprave, nevladinih organizacija...

Cilj održavanja okruglog stola je koordinacija i razmena iskustava između svih nadležnih institucija sa područja okruga, a za mesto sastanka odabran je upravo Zrenjanin, jer je „zrenjaninski model“ borbe protiv nasilja u porodici poslužio kao primer kako se na pravi način postaviti prema ovom ozbiljnom društvenom problemu. Svi učesnici/ce su istakli da je saradnja institucija u borbi protiv nasilja u ovom okrugu veoma dobra, ali da je svakako treba dodatno ojačati. Kao problem je identifikovana nedovoljna spremnost žena da nasilje prijave, te je potrebno ulagati dodatne napore u ekonomsko osnaživanje i informisanje žena o njihovim pravima. Istaknut je i značaj medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, koje mora biti činjenično potkrepljeno a ne senzacionalističko.

Okrugli sto je održan u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja se obeležava radi podizanja svesti i ukazivanja na problem nasilja nad ženama.


Promocija monografske studije - Nasilje i mi - mediji o nasilju nad ženamaZamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević  učestvovala je juče na promociji monografske studije dr Zorice Mršević “Nasilje i mi – mediji o nasilju nad ženama”, koja  je održana u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

U svom izlaganju zamenica pokrajinskog ombudsmana  je istakla da je sa stanovišta rodne ravnopravnosti analiza  medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama veoma važna zbog popravljanja položaja žena u društvu uopšte.  Ona  je takođe navela da dr Mršević ima diferenciran odnos prema medijskom izveštavanju, kritikuje ga kada reprodukuje predrasude i obara medijske standarde, ali i  ukazuje na pozitivne primere, naročito onda kada mediji preuzimaju na sebe ulogu „duvača u pištaljku“  i skreću pažnju na nasilje nad ženama. Po njenim rečima, monografska studija “Nasilje i mi – mediji o nasilju nad ženama” predstavlja podsticajnu zbirku analiza medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama, veoma korisnu za ljude koji rade u medijima, jer u  autorki  imaju saveznicu  u  beskompromisnoj  borbi  protiv svih vidova nasilja.

Promociji monografske studije prisustvovao je i pokrajinski  ombudsman prof.dr Zoran Pavlović.

Promocija monografske studije - Nasilje i mi - mediji o nasilju nad ženama


Zoran Pavlovic - Konferencija o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanjaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović učestvovao je juče u radu konferencije „Evropski dan zaštite dece od seksulanog iskorišćavanja i zlostavljanja“, koju je Centar za prava deteta organizovao u Beogradu.

U svom obraćanju učesnicima konferencije prof. dr Pavlović je naglasio da je tema seksualnog zloupotreba dece izašla izvan usko specijalizovanog diskursa i postala tema o kojoj se govori kako u okviru porodice i škole, tako i na nivou strateških opredeljenja društva.

Pavlović je podsetio da su izmene Krivičnog zakonika RS (septembar 2009) kojima je inkriminisano i samo posedovanje dečije pornografije i hapšenje velikog broja osumnjičenih za navedeno krivično delo uzburkale javnost i otvorila brojna pitanja: Ko i zašto seksualno zlostavlja decu? Kako se boriti protiv toga? Kako zaštiti svoje dete? Kako kreirati funkcionalan sistem krivično pravne zaštite dece i efektivnih mera kažnjavanja zlostavljača?

Činjenica da se, kada govorimo o seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju dece, susrećemo sa pojmovima epidemije i ekspanzije jasno ukazuje na neefikasnost društvenog reagovanja na ovaj problem. Brojni naučni radovi i istraživanja na temu seksualne zloupotrebe dece sigurno su dali, naglasio je pokrajinski ombudsman, vredne uvide i značajne rezultate. Međutim, treba istaći i da to obilje literature stvara utisak da ova oblast pre liči na neuređen konglomerat različitih teorija i nalaza, nego na polje koje odlikuje sistematičnost, koherentnost i usmerenost ka cilju.

Pošto seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece predstavlja teško kršenje prava deteta i ima dugotrajne posledice na njegov život i razvoj, potrebno je da se celo društvo angažuje kako bi se pomenuta krivična dela sprečila. U tom cilju potrebno je da deca budu informisana o svojim pravima i svesna rizika od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja, kao i da znaju kako da se zaštite i kome treba da se obrate. Pored toga, potrebno je kreirati programe za podršku žrtvama i njihovim porodicama, ali i kreirati pravosudni sistem koji će biti prilagođen potrebama deteta.

Cilj konferencije je da se obeleži Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćvanja i zlostavljanja kroz podsticanje otvorene diskusije o prevenciji ovih krivičnih dela, zaštitu dece žrtava i eliminisanja njihove stigmatizacije, kao i jačanju participacije dece i promovisanju međunarodne podrške.

Konferencija je deo aktivnosti u okviru projekta „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu“, koju Centar za prava deteta realizuje uz podršku Saveta Evrope.


Festival prava deteta u KikindiU petak je u Kikindi, u svečanoj sali Skupštine Grada, organizovana "Simulacija rada ombudsmana" koju je organizovao lokalni ombudsman Grada Kikinde Milan Novaković i na taj način pridružio se aktivnostima Festivala prava deteta. Realizaciji ove aktivnosti prisustvovali su i zamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić i lokalni ombudsman opštine Žitište Aleksa Kuzman.

Učešćem u radionici, učenici Ekonomsko – trgovinske škole u Kikindi imali su priliku da se kroz primere iz prakse, na jedan kreativan, zanimljiv i, prema mišljenju lokalnog ombudsmana, koristan način, upoznaju s institucijom zaštitnika građana, pre svega s nadležnostima i postupkom po pritužbama građana.

Istog dana je zamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, u okviru Festivala prava deteta, uručio liflet-pismo načelnici Službe za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Kikinda dr Draginji Zorić, kako bi ono dalje bilo distribuirano trudnicama i porodiljama u ovoj ustanovi.

Pismo je osmišljeno u toku Kampanje "Pozitivno roditeljstvo – dar za ceo život", kada je UNICEF zajedno sa svojim partnerima obeležavao jun kao mesec podrške podsticajnom roditeljstvu i pozitivnim roditeljskim praksama. Imajući u vidu značaj i ulogu roditelja u razvoju deteta, cilj Pokrajinskog ombudsmana bio je da ovim pismom, od prvog dana rođenja deteta, roditeljima omogući dostupnost osnovnim informacijama o pravima deteta i ključnim uslovima za kvalitetan celovit razvoj deteta.

Festival prava deteta organizovan je na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, a u čast obeležavanja tridesetogodišnjice od usvajanja Konvencije o pravima deteta.


Obrazovanje Roma u Novom SaduNajveći broj učenika romske nacionalnosti postiže dobar uspeh u nižim razredima osnovne škole. U petom i šestom razredu dolazi do promena u obrazovnim postignućima, pa raste broj učenika sa lošim rezultatima i velikim brojem izostanaka – istaknuto je na skupu u Novom Sadu na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja Zaštitnika građana Novog Sada „Obrazovanje dece romske nacionalnosti na teritoriji grada Novog Sada“.

Predstavljajući rezultate istraživanja, predsednica Udruženja „Romena“ Ljiljana Mihajlović navela je dva razloga kojima se može objasniti slabiji uspeh romskih učenika – prvi je slabija saradnja škole sa roditeljima učenika,  drugi je složenost samog gradiva.

U osnovnoškolsko obrazovanje na teritoriji grada Novog Sada uključeno je 1099 učenika romske nacionalnosti, kojima u savladavanju jezika i lakšoj integraciji u školsku zajednicu pomažu četiri pedagoška asistenta. Najveći broj romskih učenika imaju osnovne škole koje se nalaze u blizini romskih naselja Adice, Veliki rit, Bangladeš i Šangaj.  Najveći procenat učenika romske nacionalnosti pohađa OŠ „Veljko Vlahović“ (34 % od ukupnog broja učenika), dok u ostalim školama taj procenat opada.

Prema rezultatima istraživanja, 9% učenika romske nacionalnosti na kraju drugog polugodišta 2018/2019 godine nije ocenjeno zbog opravdanog, odnosno, neopravdanog izostajanje sa nastave. Kada se procenat neocenjenih učenika romske nacionalnosti uporedi sa procentom neocenjenih učenika druge ili drugih nacionalnosti lako se uočava nadzastupljenost romskih učenika. U ukupnom broju učenika, Romi učestvuju sa 6,0 %, a u ukupnom broju neocenjenih učenika njihov postotak je nekoliko puta veći i iznosi 21%. 

Interesantan je i istraživački nalaz koji govori da su devojčice u ukupnom broju romskih učenika zastupljene sa 49%, a u ukupnoj neocenjenosti sa 58 %. Ovaj podatak, po rečima Ljiljane Mihajlović, možemo povezati sa i izazovima sa kojima se suočavaju učenici/e romske nacionalnosti, ali i sa tradicionalnim obrascima ponašanja unutar romske zajednice, kao što su ranije napuštanje obrazovanja radi udaje, uloge devojčica u čuvanju mlađe dece u porodici ili u obavljanja kućnih poslova.

Tri četvrtine učenika romske nacionalnosti (76%) koji su obuhvaćeni istraživanjem dolazilo je iz porodica koje su koristile novčanu socijalnu pomoć i među tim učenicima je tri puta veći procenat (12,3%) onih koji nisu ocenjeni u odnosu na učenike iz porodica koje nisu koristile ovu vrstu pomoći (3,9%).

Kada se uporede podaci o broju učenika romske nacionalnosti koji su školovanje započeli 2011/12 godine sa brojem učenika koji su 2018/19 godini  završili osmi razred dolazimo do poražavajućeg podatka da osnovnu školu završi samo 63,4% učenika romske nacionalnosti.

Bilo bi veoma korisno, naglasila je Ljiljana Mihajlović, kada bi se pratilo školovanje jedne generacija učenika, jer bi se tada preciznije utvrdili i razlozi ranijeg napuštanja škole, ali i definisale mere podrške koje su potrebne da bi sprečilo osipanje učenika.

Na potrebu da se pažljivije prate procesi školovanja upućuju i pojave segregacije,  jer roditelji upisuju svoju decu u udaljenije i škole u kojima ima manje učenika romske nacionalnosti, pod izgovorom da se u tim školama učenicima omogućuje kvalitetnija nastava.

Učesnike skupa pozdravio je prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski ombudsman koji je naglasio važnost saradnje roditelja, škole i institucija socijalnu zaštite. On je ukazao i na potrebu da negujemo zajedničke vrednosti, da se pažljivije odnosimo prema osetljivim društvenim grupama i insistiramo na ravnopravnosti svih članova društva, a čemu obrazovne aktivnosti doprinose u značajnoj meri.

Skupom je moderirao Milan Dakić, zamenik pokrajinskog ombudsmana za prava deteta, koji je i ovom prilikom istakao važnost inkluzije sa stanovišta ostvarivanja, zaštite i unapređenja prava deteta. Primerom uključivanja dece migranata u redovan obrazovni sistem i njihove uspešne integracije u vršnjačke grupe dece opšte populacije u Vojvodini, ilustrovao je efikasnost ostvarivanja svih aspekata inkluzivnog obrazovanja. Milan Dakić naglasio je da ćemo jedino zajedničkim delovanjem svih društveno - odgovornih aktera, uz promovisanje i razvijanje pozitivnih stavova prema inkluziji, doprineti unapređenju položaja dece romske nacionalnosti, te prioritetima i izazovima u pogledu njihovog uključivanja  u obrazovni sistem.

Na skupu je bilo reči i o merama koje potrebno preduzeti da bi unapredilo obrazovanje pripadnika romske manjine. Potrebno je sistematski prikupljati i analizirati podatke o obrazovanju Roma, podsticati veće učešće romske dece u nastavnim, vannastavnim, sportskim, kulturnim, rekreativnim i drugim aktivnostima u zajednici i vršnjačkoj grupi, treba unaprediti sistem rane identifikacije učenika pod rizikom od napuštanja obrazovanja, sa planom mera za sprečavanje osipanja kako na nivou škole, tako i za pojedinačnog učenika;  treba unaprediti saradnju sa roditeljima i raditi na stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju.

Posebno je apostrofirana uloga grada Novog Sada u pružanju podrške obrazovanju romskih učenika i koji, u saradnji sa školama i školskim upravama, mora tragati za rešenjima kako bi se smanjila opterećenost pojedinih škola, a učenici upisivali u druge škole.

Skup je održan u okviru Festivala prava deteta čiji inicijator je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.