Please select your page

2020 11 13 Skola ljudskih pravaDanas je održana Škola ljudskih prava koju je po treći put organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Ovogodišnja škola, kojoj je prisustvovalo više od 30 učesnika, ponajviše studenata i studentkinja društvenih nauka Univerziteta u Novom Sadu, održana je onlajn.

U uvodnoj reči prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podsetio je na to da je Ombudsman ovu godinu obeležio kao godinu prava na dostojanstvo na kojem se temelje sva ljudska prava. Predstavljajući temu ovogodišnje škole koja se može sumirati u pitanju Kako da se štitimo i poštujemo međusobno, profesor Pavlović ukazao je na važnost tolerancije, ali naglasivši da kada je reč o mržnji prema drugima onda tu ne sme biti nikakve tolerancije.

Džon Dejvid Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji pozdravio je polaznike i izrazio mišljenje da je kontinuitet održavanja Škole ljudskih prava izuzetno, makar i onlajn,  jer tolerancija nije nešto što nam je dato, već se o njoj stalno mora govoriti i učiti. Kada govorimo o ljudskim pravima danas nemamo dilemu da nijedan oblik diskriminacije ne treba da postoji,

Govoreći o rasizmu i ljudskim pravima u okviru predavanja Ljudska prava i pretnje ljudskim pravima, prof. dr Tibor Varadi, akademik SANU, skrenuo je pažnju na to da je važno voditi računa o tome da jednakost podrazumeva uvažavanje i davanje iste šanse različitosti, odnosno da se jednakost ne može postići bez iskrenog poštovanja različitosti. Profesor Varadi posebno je istakao to da je važno da polazimo od sadašnjeg trenutka i postojećih istina kada štitimo ljudska prava, a ne od obrazaca i fraza koje dovodimo u vezu sa vrednostima ljudskih prava.

Jelena Jokanović, savetnica pri Misiji OEBS govorila je o zločinu iz mržnje kao kompleksnoj temi, ali ukazujući na njegove važne odrednice – postojanje zločina definisanog u krivičnom zakonodavstvu i motiv koji proističe iz predrasuda. Na temu Sistema vrednosti, nasilju i zločinu mržnje govorila je i Milica Borjanić iz Krovne organizacije mladih Srbije koja je predstavila rezultate istraživanja koje je ova organizacija realizovala s mladima. Između ostalog, istraživanje je pokazalo da je čak 82 odsto mladih svedočilo nekom obliku nasilja, a da 70 odsto mladih nasilje nije nikome prijavilo.

U diskusiji polaznika i polaznica škole sa predavačima bilo je reči i o zaštiti ljudskih prava radnika, pravu na informisanje u vreme pandemije Kovid 19, ljudskim pravima manjinskih zajednica, posebno romske, osoba drugačije seksualne orijentacije i migranata i migrantkinja.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović zaključio je Školu rečima da je ljudsko dostojanstvo vrednost iznad svake cene i da onda kada je ono ugroženo postaje predmet zaštite ljudskih prava. Ono što štitimo je vrednost založena u samu činjenicu postojanja slobodnih bića.


Poseta Muzeju VojvodineNakon naučno-stručne konferencije pod nazivom „Pravo na dostojanstvo“ koju je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao u petak, pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović i učesnici konferencije posetili su Muzej Vojvodine i obišli postavke u okviru Muzeja prisajedinjenja 1918.

Izložba „Od sna do jave, prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 2018“ prikazuje Veliku narodnu skupštinu koja se održala u Novom Sadu 1918. godine. Posebnu pažnju pokrajinskog zaštitnika građana i drugih učesnika i učesnica konferencije privukla je zbirka umetničkih predmeta koja sadrži portrete sedam žena koje su izabrane da budu poslanice na Velikoj narodnoj skupštini. Naime, kada su 1918. godine na teritoriji Bačke, Banata i Baranje birani delegati za Veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu, na kojoj su te oblasti prisajedinjene Kraljevini Srbiji, pravo da biraju i da budu birane, prvi put u istoriji Evrope, dobile su i žene. Njih sedam – Milica Tomić, Mara Malagurski, Anastasija Manojlović, Marija Jovanović, Olga Stanković, Katica Rajčić i Manda Sudarević – kao izabrane delegatkinje prisustvovale su Velikoj narodnoj skupštini u uzele aktivno učešće u njenom radu. Na ovaj način one su dale svoj, veoma značajan, doprinos u izgradnji društva jednakih političkih mogućnosti za žene i muškarce, a stalna muzejska postavka portreta ovih znamenitih žena služi kao svedočanstvo njihovoj istorijskoj ulozi i postavljanju temelja rodnoj ravnopravnosti.

Sto godina nakon ovog istorijskog događaja, u republičkom parlamentu Srbije sedi 40% žena – ove godine je unapređen sistem izbornih kvota usvajanjem izmena izbornih zakona kojima se propisuje da se na listama za parlamentarne i lokalne izbore mora naći 40% manje zastupljenog pola. Osim povećanog broja žena u parlamentu, bilans rodne ravnopravnosti u izvršnoj vlasti je dostigao istorijski maksimum - nova Vlada Srbije, koja ponovo ima ženu na čelu, ima najveći broj žena na ministarskim mestima od početka višestranačja.

Povodom stogodišnjice održavanja Velike narodne skupštine 2018. godine, Pokrajinski ombudsman je, želeći da ponudi sliku učešća žena u javnom i političkom životu Vojvodine i njihovu ulogu u razvoju parlamentarizma, priredio monografsku publikaciju  „Žene u parlamentarnom životu Vojvodine 1918 – 2018”.


Konferencija - Pravo na dostojanstvoAko postoje ljudska prava, onda bi pravo na dostojanstvo trebalo da bude prvo među njima. Ovim rečima profesora Jovana Babića, mogla bi se sumirati jednodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija o pravu na ljudsko dostojanstvo koja je danas, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i beogradskog Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održana u Novom Sadu. 

Temu konferencije Porajinski ombudsman je najavio već u oktobru prošle godine i ona je tada, možda, nekome i delovala kao još jedna dosadna akademska tema. Danas je, međutim, tema ljudskog dostojanstva izuzetno važna. Svet je suočen sa pandemijom COVID 19 a mere koje vlade, kako u Srbiji, tako i u svetu, preduzimaju u borbi protiv korona virusa zaoštrile su pitanje ljudskih prava i u polje medijskih, etičkih i političkih analiza i istraživanja uvele temu ljudskog dostojanstva.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici stručnih, naučno-istraživačkih, akademskih i drugih institucija i organizacija iz Australije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Italije, Norveške, Japana, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Kine.

Temu konferencije učesnici skupa su tematizovali sa stanovišta borbe protiv pandemije COVID 19, dečijih prava, krivičnog zakonodavstva, zločina iz mržnje, slobode izražavanja, socijalne zaštite, kao i iz ugla stanovnika neformalnih naselja.  U izlaganjima su navođeni i neki konkretni primeri grubog kršenja prava na dostojanstvo, kao što su telesno kažnjavanje dece, nasilje u porodici i vršnjačko (adolescentsko) nasilje, nedostatak solidarnosti ili  potpune dehumanizacije  ljudi, do koje dolazi u savremenim, postmodernim oblicima ratovanja.

Kao i ranijih godina, Pokrajinski ombudsman je i ove godine sve radove pripremljene za konferenciju publikovao u formi Godišnjaka.  Između korica zbornika (na 744 stranice) nalaze se prilozi četrdeset autora i autorki iz zemlje i sveta. Okupljajući iz godine u godinu veliki broj učesnika različitih disciplinarnih usmerenja, konferencije Pokrajinskog ombudsmana sve više se potvrđuju kao respektabilan regionalni forum za debatu o najvažnijim pitanjima iz oblasti ljudskih prava.

Onlajn konferencija - Pravo na dostojanstvo - vebinar


Predstavnici Ambasade Švedske u Pokrajinskom ombudsmanuDanas je u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana održan sastanak na kom je dogovorena saradnja institucije sa Ambasadom Švedske u Srbiji. Sastanku su, uz pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića, prisustvovali zamenik za zaštitu prava deteta Milan Dakić i savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana Svetlana Nešić Bajgo i predstavnici Ambasade  Švedske: savetnik – ministar, zamenik šefa misije Joachim Wearn,  koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju Slavica Marković-Sandić i asistentkinja za administrativna pitanja Svetlana Tot.

Na sastanku je bilo reči o aktivnostima ovih dveju institucija u oblasti zaštite prava deteta i mogućnostima za dalju zajedničku saradnju na unapređenju položaja i zaštite prava deteta, posebno u oblasti zaštite dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Povod za saradnju, između ostalog, je obeležavanje 75 godina od kako je švedska spisateljica Astrid Lindgren stvorila lik Pipi Duge Čarape sa kojom se druže generacije dece. Ujedno, Astrid Lindgren je u svom govoru Nikad nasilje koji je u Frankfurtu održala 1978. godine prilikom preuzimanja nagrade za mir, ukazala na to da je nemoguće graditi nenasilno društvo ako se deca vaspitavaju nasilnim metodama. Godinu dana kasnije, Švedska je bila prva država u svetu koja je zakonom zabranila telesno kažnjavanje dece.

Budući da je tema zabrane telesnog kažnjavanja dece u našoj zemlji i dalje kontraverzna u javnosti, naredne aktivnosti u saradnji sa Ambasadom Švedske, omogućiće roditeljima i stručnjacima da se bliže upoznaju sa iskustvima Švedske nakon više od trideset godina od zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim oblastima društvenog života, kao i sa najnovijim naučnim saznanjima u oblasti razvoja deteta i praksama odgoja i vaspitanja bez fizičkog i drugih vidova kažnjavanja dece. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman na ovaj način nastavlja sa aktivnostima koje promovišu i obezbeđuju podršku roditeljima i porodicama za kvalitetno, podsticajno roditeljstvo i brigu o celovitom razvoju deteta.


Aktivnosti NPMTim Nacinalnog mehanizma protiv torture, u čijem radu učestvuje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman,  posetio je  juče Specijalnu psihijatrijsku bolnicu “Sveti Vračevi“ u Novom Kneževcu.

Ovom posetom članovi nacionalnog mehanizma, sa kojima je bila i Aniko Širkova, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana,  žele da steknu uvid u tretman lica koja se nalaze  na izvršenju mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, kao i lica na izvršenju odgovarajućih zaštitnih mera izrečenih u prekršajnom postupku.

Nalazi ove, kao i posete svim ostalim ustanovama u kojima se leče forenzični pacijenti, biće sumirani u okviru posebnog tematskog izveštaja, sa kojim će biti upoznate i nadležne institucije, i javnost.