Please select your page

Заједнички састанак Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију Рома

Заједнички састанак Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију РомаПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Канцеларија за инклузију Рома организовали су данас 09. фебруара 2024. године заједнички састанак, на коме су се међусобно упознали са тренутним као и плановима за будуће активности ове две институције.

На састанку је било речи и о тренутном стању положаја Рома, као и о предлозима о заједничким активностима у области унапређења и заштите положаја Рома. Поред представника Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију Рома, састанку су присуствовали и Нинослав Јовановић, државни секретар Министарства за људска и мањинска права Републике Србије, представници Екуменске хуманитарне организације (ЕХО), као и амбасадори који се боре против дискриминације Рома.

Амбасадори представљају групу мешовитих представника који се боре против дискриминације Рома, који имају за циљ да представе ромске заједнице већинском становништву у Републици Србији, као и правни оквир који гарантује приступ свим правима без дискриминације ове мањинске заједнице, све у циљу да се сруше предрасуде и стереотипи према Ромима.

Како и сама Универзална декларација о људским правима у својим првим члановима наводи да се сва људска бића рађају слободна и једнака у достојанству и правима, као и да сваком припадају сва права и слободе проглашене у  Декларацији без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или других околности, јасно је да нам је потребна заједница без предрасуда и дискриминације у којој сви грађани и грађанке остварити своје пуна права.

Заједнички састанак Покрајинског омбудсмана и Канцеларије за инклузију Рома