Please select your page

Pristup pravdi za decu izloženu nasilju - Milan DakićCentar za prava deteta organizovao je 14. decembra u Novom Sadu dijalog o pravima deteta „Pristup pravdi za decu izloženu nasilju“, koji je okupio stručnjake iz resora relevantnih za ostvarivanje i zaštitu prava deteta, posebno od nasilja. Adekvatnost pravnog okvira koji reguliše ovu oblast, izazovi i implikacije primene standarda u praksi, praktični načini na koji deca mogu da ostvare svoja prava i mehanizmi koji im stoje na raspolaganju u slučaju njihovog kršenja, neke su od tema koje su se mogle čuti na skupu. Posebno je raspravljano o različitim oblicima nasilja nad decom i na koji način se može reagovati u različitim postupcima, kao i o pitanjima unapređenja koordinacije i saradnje između različitih službi i institucija u okviru sektora pravosuđa, socijalne i zdravstvene zaštite, sistema obrazovanja i vaspitanja, policije, kako bi se obezbedilo da se blagovremeno odgovori na potrebe deteta i detetu pruži odgovarajuća zaštita i podrška.

Na temu rada i iskustva Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u ovoj oblasti, kao panelista izlagao je savetnik Milan Dakić, a u diskusiji su učestvovali zamenica za prava deteta Joland Korora, kao i članice Dečjeg saveta Ksenija Bušković, Ana Čengeri i Katarina Nedić.


Obuka o rodnoj ravnopravnostiZamenica pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke Snežana Knežević i Stefan Todorović savetnik u instituciji Pokrajinskog ombudsmana održali su, juče 14. decembra, obuku o rodnoj ravnopravnosti za zaposlene u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Zaposleni su upoznati sa značajem rodne ravnopravnosti za ostvarivanje ljudskih prava, osnovim pojmovima i principima rodne ravnopravnosti, odredbama zakona koji reguliše ovu oblast, te primerima iz prakse nastale u radu Pokrajinskog ombudsmana.

Prisutne je ispred Apelacionog javnog tužilaštva pozdravila Ksenija Dajanović, javna tužiteljka i naglasila da je institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana prepoznata kao relevantna institucija u oblasti zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije, te da su zaposleni u ovom tužilaštvu zainteresovani za obuke koje se odnose na teme rodne ravnopravnosti i zabrane diskriminacije.                            

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu i Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman ovim nastavljaju dosadašnju uspešnu saradnju u okviru Mreže „Život bez nasilja“ kojom koordinira Pokrajinski ombudsman, a čijem radu značajan doprinos daje i Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu kao njen član.

Obuka o rodnoj ravnopravnosti


Nastavak saradnje sa Gradskim učeničkim parlamentomJuče su instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana posetili predstavnici Gradskog učeničkog parlamenta Grada Novog Sada: Mihajlo Kovač (zamenik koordinatora Gradskog učeničkog parlamenta), učenici osnovnih škola Vidak Pejović (OŠ Branko Radičević) i Dunja Manović (OŠ Jovan Popović), kao i učenici srednjih škola Sara Mrđen (Gimnazija Isidora Sekulić) i Andrija Mitrović (Srednja mašinska škola, Novi Sad).

Na sastanku je potvrđen nastavak saradnje institucije sa Gradskim učeničkim parlamentom.

Prisutni predstavnici parlamenta su pokrajinsku zaštitnicu građana - ombudsmanku doc. dr Draganu Ćorić upoznali sa idejama i predlozima za poboljšanje vidljivosti samog parlamenta i aktivnostima koje nameravaju da preduzmu do kraja školske 2023/2024. godine.


Dijalog sa omladinskim delegatima Srbije u Ujedinjenim nacijama - ZOOM sastanakPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je juče za članove i članice Dečjeg saveta onlajn predavanje pod nazivom „Dijalog sa omladinskim delegatima Srbije u Ujedinjenim nacijama“.

Tokom predavanja članovi i članice Dečjeg saveta upoznali su novoizabrane omladinske delegate Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2023/24, Tamaru Marjanović i Mihajla Matkovića. Omladinski delegati su predstavili svoj put do Ujedinjenih nacija, a potom su ih upoznali sa Udruženjem za Ujedinjene nacije Srbije koje od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, a koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine.

Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih kanala za učešće mladih u Ujedinjenim nacijama i već je uspostavljen u više od 30 zemalja širom sveta. Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.


Žensko preduzetništvo - izazovi i perspektiveZamenica pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke Snežana Knežević prisustvovala je 11. decembra strateškom dijalogu o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou na temu „Žensko preduzetništvo: izazovi i perspektive“ koje je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovao Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Zagovornikom načela jednakosti Republike Slovenije i uz podršku Ambasade Republike Slovenije u Beogradu.

Cilj održavanja skupa je sagledavanje izazova i perspektiva za razvoj ženskog preduzetništva, kao i razmena iskustava iz Slovenije i Srbije.

U panel diskusiji učestvovale su preduzetnice iz Srbije i Slovenije koje su govorile o preprekama i izazovima u svom radu, načinima za njihovo prevazilaženje i unapređenje položaja preduzetnica.