Please select your page

Pokrajinska ombudsmanka u poseti Gakovu

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je 12. februara 2024. godine posetila Gakovo, naselje u okolini Sombora.

Sa bogatom istorijom ovog mesta upoznale su je predsednica mesne zajednice Gakovo Jelena Stakić. i Daliborka Terzija iz Doma Kulture.

Ombudsmanka je u Domu kulture obišla prvu samostalnu izložbu karikatura i drugih likovnih radova Maksima Marinića (11 godina), kao i izložbu o istorijatu Gakova, od prvih doseljenika u 17 veku.

Gakovo je posle više godina pauze obnovilo i folklornu sekciju, dok se u Domu kulturne redovno održavaju različite umetničke i druge radionice za decu i odrasle.

Sveštenik Mirko Božić je ombudsmanku upoznao i sa radom pravoslavnog hrama u Gakovu koji je izgrađen pre desetak godina.

Na kraju posete, ombudsmanka je prisustvovala obeležavanju dana škole „Laza Kostić“.

Pokrajinska ombudsmanka u poseti Gakovu

Pokrajinska ombudsmanka u poseti Gakovu

Pokrajinska ombudsmanka u poseti Gakovu

Pokrajinska ombudsmanka u poseti Gakovu

 


Zajednički sastanak Pokrajinskog ombudsmana i Kancelarije za inkluziju RomaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Kancelarija za inkluziju Roma organizovali su danas 09. februara 2024. godine zajednički sastanak, na kome su se međusobno upoznali sa trenutnim kao i planovima za buduće aktivnosti ove dve institucije.

Na sastanku je bilo reči i o trenutnom stanju položaja Roma, kao i o predlozima o zajedničkim aktivnostima u oblasti unapređenja i zaštite položaja Roma. Pored predstavnika Pokrajinskog ombudsmana i Kancelarije za inkluziju Roma, sastanku su prisustvovali i Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, predstavnici Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), kao i ambasadori koji se bore protiv diskriminacije Roma.

Ambasadori predstavljaju grupu mešovitih predstavnika koji se bore protiv diskriminacije Roma, koji imaju za cilj da predstave romske zajednice većinskom stanovništvu u Republici Srbiji, kao i pravni okvir koji garantuje pristup svim pravima bez diskriminacije ove manjinske zajednice, sve u cilju da se sruše predrasude i stereotipi prema Romima.

Kako i sama Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u svojim prvim članovima navodi da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, kao i da svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u  Deklaraciji bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti, jasno je da nam je potrebna zajednica bez predrasuda i diskriminacije u kojoj svi građani i građanke ostvariti svoje puna prava.

Zajednički sastanak Pokrajinskog ombudsmana i Kancelarije za inkluziju Roma


Studenti master studija Pravnog fakulteta u Novom Sadu na stručnoj praksi kod Pokrajinskog ombudsmanaInstitucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je danas primila dvojicu  pripravnika.

Nebojša Gavrić i Vasilije Zorić, studenti master studija Pravnog fakulteta u Novom Sadu i dobitnici stipendije “Dositeja” Fonda za mlade talente, su danas otpočeli obavljanje stručne prakse preko programa “Talenti u javnom sektoru” u organizaciji Fonda za mlade talente, uz saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Program “Talenti u javnom sektoru” je nastao sa ciljem da stipendistima Dositejeve stipendije pruži podršku u započinjanju karijere i sticanju praktičnog znanja i radnog iskustva. Takođe, jedan od ciljeva je i stvaranje prilika za nastavak primene stečenog znanja i usavršavanja u svojoj zemlji.

Našim pripravnicima želimo sreću i uspeha u radu u učenju.


Pristupačnost za sveDana 07. februara 2024. godine, instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je posetila predstavnica Caritas Anita Govlja i upoznala pokrajinsku zaštitnicu građana - ombudsmanku doc. dr Draganu Ćorić sa aktivnostima koje ova organizacija sprovodi u okviru svog projekta povećanja pristupačnosti svim licima javnim događajima i drugim edukativnim sadržajima.

Pristupačnost u ovom slučaju obuhvata ne samo fizičku pristupačnost (nepostojanje fizičkih barijera i omogućavanje licima koja koriste invalidska kolica ili neka druga pomagala) da prisustvuju nekom događaju, već i pristupačnost svih edukativnih i informativnih sadržaja upotrebom jasnog i jednostavnog jezika.

Na sastanku je dogovoreno da predstavnici Caritas-a na jasnom i jednostavnom jeziku izrade za potrebe institucije deo informatora o nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana kao i obrazac pritužbe.


Sporazum o saradnji sa republičkom Agencijom za mirno rešavanje radnih sporovaPokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je dana 6. februara 2024. godine potpisala sporazum o saradnji sa direktorom republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivicom Lazovićem. Saradnja između institucija je usmerena na promociju aktivnosti obe institucije, a posebno na zaštitu ljudskih prava u oblasti rada i radnih odnosa, kao i alternativnih vansudskih načina rešavanja radnopravnih sporova.

Dogovorene su i zajedničke aktivnosti u vidu predavanja, seminara, i stručnih i naučnih konferencija  i tribina.